Be Ye Transformed by the Renewing of Your Mind

Be Ye Transformed by the Renewing of Your Mind

NO/EN | 55 min

Kim Busl løfter fram hvordan Guds velsignelser og kjærlighet påvirker menneskesinnet.