Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Vent med Alkoholen

Alkohol blir ikke lenger regnet som fordelaktig når det gjelder risiko for hjertesykdom. Tidligere forskning viste tilsynelatende at de som drakk i moderate mengder levde lenger enn ikke-drikkere og storkonsumenter. Imidlertid inkluderte mange av disse studiene tidligere storkonsumenter. Disse hadde en dårligere helse enn de som aldri hadde drukket alkohol. Forskning fra Storbritannia, som tok bort de tidligere storkonsumentene fra sammenligningsgruppene, fant ikke de samme fordelene. Forfatterne noterte at de er skeptiske til om det finnes noen fordeler med alkohol.
 
Så unngå all alkohol, siden det viser seg å ikke beskytte mot hjertesykdom, i tillegg til å være en klar risikofaktor for bryst og tykktarmskreft.
 
Fred Hardinge, DrPH, RD

Kilde: PositiveChoices.com. Brukt med tillatelse.

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV