Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Vänta med alkoholen

Alkohol ses inte längre som fördelaktigt med hänsyn till risken för hjärtsjukdom. Tidigare forskning tycktes visa att måttliga alkoholkonsumenter levde längre än nykterister och storkonsumenter. Men i många av dessa studier ingick tidigare storkonsumenter som hade sämre hälsa än de som aldrig druckit. Forskning från Storbritannien som tog bort drinkare från jämförelsegruppen, hittade inte samma förmåner. Författarna noterar att de är skeptiska till att det finns någon fördel med alkohol.

 

Så undvik all alkohol, eftersom det visas att de inte skyddar mot hjärtsjukdomar, och är en klar riskfaktor för bröstcancer och tjocktarmscancer.

 

Fred Hardinge, DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Används med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV