Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

TV-tid ökar diabetesrisken

Ju mer tid du spenderar på att titta på TV, desto större är risken för typ 2-diabetes. Över 3000 överviktiga människor randomiserades till en livsstilsintervention, en daglig medicinering (metformin) eller en placebogrupp. Livsstilsgruppen uppmuntrades att begränsa stillasittande beteenden och få minst 150 minuters måttlig fysisk aktivitet per vecka. Efter 3 år hade livsstilsgruppen minskat avsevärt tiden de tittade på TV. Efter justeringen för störande faktorer i samtliga grupper, var varje timme av TV-tittande associerat med en 3,4 % ökad risk för diabetes.

 

Så gör rörelsen en betydande del av varje dag.

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV