Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Träning vid fibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som drabbar kvinnor oftare än män. Den ger omfattande muskelvärk, trötthet, problem med sömnen och humöret. För närvarande finns det ingen bot, men sjukdomen kan ofta hållas under kontroll med läkemedel. En tvärvetenskaplig grupp experter från 12 länder i Europa har granskat den publicerade forskningen om fibromyalgi och rekommenderar nu enhälligt fysisk träning som den första behandlingsåtgärden mot fibromyalgi. Träning är mycket bra för smärtbehandling, den förbättrar de fysiska funktionerna och välbefinnandet. Samtidigt är fysisk träning lättillgänglig, ganska billig och risken för skador är minimal. De nya rekommendationerna minskar den tidigare betoningen på medicinering. Tidig diagnos, god information till patienten och fysisk aktivitet ökar sannolikheten för ett gott resultat vid behandlingen av fibromyalgi. Den som lider av fibromyalgi bör ta kontakt med sin vårdcentral eller en fysioterapeut för att få ett individuellt anpassat träningsprogram.

 

För mer information om fibromyalgi:

www.fibromyalgi.se

www.reumatikerforbundet.org

1177 – fibromyalgi

 

Källor: Macfarlane, G.J., Kronisch, C., Dean, L.E., Atzeni, F., Häuser, W., Fluß, E., Choy, E., Kosek, E., Amris, K., Branco, J., Dincer, F., Leino-Arjas, P., Longley, K., McCarthy, G.M., Makri, S., Perrot, S., Sarzi-Puttini, P., Taylor, A., and Jones, G.T. (2016) EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Annal of Rheumatic Disease. 2016 Jul 4. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209724.

 

Från: Fred Hardinge, DrPH, RD

PositiveChoices.com

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV