Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Tevens dödliga effekter

Kan för mycket tevetittande vara dödligt? Det är en så passiv aktivitet att den ju verkar ganska riskfri, men det är i passiviteten som faran ligger. Japanska forskare fann att för varje två timmar av dagligt tevetittande ökar risken att dö av blodpropp i lungorna med 40%. Det inträffar när någon av artärerna i lungorna blockeras av en blodpropp, som bildas i någon av kroppens djupliggande vener, ofta i benen, under längre perioder av inaktivitet. De som tittade på teve mer än fem timmar om dagen hade 2,5 gånger högre risk att dö av blodpropp i lungorna. Du kanske inte dör av själva tevetittandet, men att sitta stilla långa stunder kan vara livsfarligt. Om du måste se på teve flera timmar i sträck så är det bäst att stå upp och regelbundet spänna benmusklerna.

 

Källor:
Hardinge, F. (2016) Will Lots of TV Watching Kill? PositiveChoices.com. Hämtat från http://www.positivechoices. com/tips/2016/08/04

 

Shirakawa, T., Iso, H., Yamagishi, K., Yatsuya, H., Tanabe, N., Ikehara, S., Ukawa, S. and Tamakoshi, A. (2016)Watching Television and Risk of Mortality From Pulmonary Embolism Among Japanese Men and Women: The JACC Study (Japan Collaborative Cohort). Circulation. Jul. 26, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023671

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV