Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Studie finner samband mellan ADHD och videospelberoende

Forskare vid Loma Linda University bekräftar några av vetenskapens senaste rön.

 

En studie som utförts av forskare vid Institutionen för beteendvetenskap vid Loma Linda University i Kalifornien fann att graden av ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) har samband med graden av videospelberoende.

 

Studien ”Video game addiction, ADHD symptomatology, and video game reinforcement” [Videospelberoende, ADHD symtombild och videospelsförstärkning], som publicerades den 6 juni 2018 i The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, visade att det finns en risk för beroende oavsett vilken typ av videospel som man spelar eller föredrar.

 

”Resultatet stöder vår hypotes och tidigare forskning, vilket tyder på att de som har en mer uttalad form av ADHD har en ökad risk att utveckla problematiska spelvanor”, sa studieledaren Holly Morrell, som är docent vid Institutionen för beteendvetenskap vid Loma
Linda University.
Studien publicerades i samband med att tvångsmässigt videospelande erkändes som ett internationellt folkhälsoproblem den 18 juni 2018, då Världshälsoorganisationen (WHO) la till ”gaming disorder” [spelberoende] till den 11:e upplagan av ”International Classification of Diseases” [Internationella

klassificeringen av sjukdomar].
Morrell sa att tidigare forskning har beräknat att upp till 23 % av de som spelar videospel rapporterar symtom på missbruk, vilket kan leda till negativa effekter på hälsa, välbefinnande, sömn, studier och sociala relationer. I studien vid Loma Linda University var antalet videospeltimmar förknippat med missbrukets allvarlighetsgrad.

 

Åldern spelade ingen roll. Dessutom rapporterade män större beroendegrad än kvinnor. Morrell och hennes forskarteam granskade närmare 3 000 videospelare i åldrarna 18 – 57 år i den
aktuella studien. Morrell är expert på missbruk. I maj publicerade hon en studie i den vetenskapliga tidskriften Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking [Cyberpsykologi, beteende och sociala nätverk], där hon och hennes medförfattare beskrev några av de risker som är förknippade med videospelberoende, som fysiska och psykiska hälsoproblem, samt problem med sociala funktioner och yrkesverksamhet.

 

 

Text Janelle Ringer

 

Källa: Ringer, J. (2018). Loma Linda University study says ADHD
severity is associated with video game addiction severity. Loma
Linda University Health News. Publicerad online 28 juni 2018:

https://news.llu.edu/research/loma-linda-university-study-says-
adhd-severity-associated-with-video-game-addiction-severity

 

 

Loma Linda University Health News, 28 juni 2018

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV