Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Hälsotips

Småbarn och bildskärmar

av Theresa Nybo

 

Småbarn fascineras av bildskärmar och de lär sig så fort hur man använder dem. Vem har inte sett småbarn som tar sina föräldrars mobiler, låser upp dem och börjar använda dem? Och hur många trötta föräldrar har inte fått lite andrum genom att låna ut sin mobil eller surfplatta till ett tjurigt barn. Bildskärmar kan underhålla ett barn ganska länge, men är de bra barnvakter för småbarn? Flera färska studier, som undersökt sambandet mellan barns tid framför en bildskärm och deras utveckling, visar oroväckande resultat.

 

En studie, som såg på data från kanadensiska förskolebarn, fann att en längre skärmtid har ett samband med större problem med uppmärksamheten.1 Man fann att barn som hade mer än 2 timmars skärmtid per dag hade en mycket högre sannolikhet att uppvisa ett ADHD-likt beteende, rapportera problem med uppmärksamheten samt att överföra problemen på sin omgivning. En annan studie fann ett samband mellan överdriven skärmtid och försenad utveckling.2

 

Teknologin utvecklas så snabbt att vi inte riktigt vet om alla potentiella problem som kan uppstå hos småbarn som använder bildskärmar. Men experterna har ändå tagit fram riktlinjer för barns användning av media med bildskärmar.3

 

Barn under två års ålder bör helt undvika bildskärmar, med undantag av videosamtal. Deras unga hjärnor lär sig och kommer ihåg mer från levande interaktion än från en video. Vid två års ålder kan barn tycka om att lyssna på musik och berättelser i digitalt format, men de har störst nytta av det tillsammans med en förälder, eller en annan vuxen, som kan hjälpa dem förstå vad de ser.

Barn i åldrarna 2 – 5 år bör begränsa sin skärmtid till en timme per dag. Dessutom bör de inte använda bildskärmar minst en timme före sängdags för att främja en god sömnkvalitet.

 

Dessa riktlinjer gäller den maximala skärmtiden. Vi rekommenderar ännu mindre skärmtid och mer levande interaktion för barnens optimala utveckling.

 

Referenser:

1. Tamana, S.K., Ezeugwu, V., Chikuma, J., Lefebvre, D.L., Azad, M.B., et al. (2019). Screen-time is associated with inattention problems in preschoolers: Results from the CHILD birth cohort study. PLOS ONE 14(4): e0213995. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0213995

2. Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., Tough, S. (2019). Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening Test. JAMA Pediatr 173(3):244-250. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.5056

3. American Academy of Pediatrics (2018) Children and Media Tips from the American Academy of Pediatrics Retrieved from: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/Pages/Children-and-Media-Tips.aspx

 

Källa:
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-20047952

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV