Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Diabetes

Överviktiga pojkar kan minska sin risk för diabetes


En studie med ca 63 000 danska pojkar mätte deras BMI* vid 7 och 13 års ålder. Vid 30 års ålder hade 11 % utvecklat typ 2 diabetes. Man konstaterade att överviktiga sjuåringar, som fortfarande var överviktiga vid tretton, hade en ökad risk för typ 2 diabetes. Men överviktiga pojkar som gick ner i vikt mellan 7 och 13 års ålder och bibehöll en hälsosam vikt till tidig vuxenålder, hade en riskfrekvens som var mycket lik dem som aldrig varit överviktiga. Det är aldrig för tidigt att uppnå och bibehålla en hälsosam kroppsvikt!

 

Källa: www.positivechoices.com/tips/2018/04/05

 

* BMI (body mass index) beräknas av förhållandet mellan vikt och längd. Det används som ett mått för att uppskatta mängden kroppsfett hos en person. Utifrån detta kan vårdgivare avgöra om en person är överviktig eller fet.

 

Undervikt: mindre än 18,5
Normalvikt: 18,5 – 24,9
Övervikt: 25 – 29, 9
Fetma: 30 eller mer

 

Formeln för att beräkna BMI är: kg/m2, där kg är vikten och m2 är längden i kvadrat. Det finns också många appar eller webbplatser som beräknar BMI genom att man skriver in sin vikt och längd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV