Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Diabetes

Overvektige gutter kan også senke faren for diabetes

 

I en studie fikk ca. 63 000 danske gutter målt kroppsmasseindeksen sin (KMI)* ved 7 og 13 år. Da de fylte 30 år, hadde 11 prosent utviklet diabetes type 2. Det viste seg at overvektige sjuåringer som var overvektige som trettenåringer, hadde økt risiko for diabetes type 2. Men overvektige gutter som gikk ned i vekt mellom 7 og 13 år og holdt en sunn vekt som unge voksne, hadde en risiko som var svært lik dem som aldri hadde vært overvektige. Det er aldri for tidlig å oppnå og holde en sunn kroppsvekt!

 

Kilde: www.positivechoices.com/tips/2018/04/05

 

*Kroppsmasseindeks (KMI, engelsk: BMI, Body Mass Index) er en beregning av forholdet mellom vekt og høyde. Den brukes som et mål for mengden av kroppsfett hos en person. Med den kan helsepersonell si om en person er overvektig.

 

Under 18,5 undervekt

18,5–24,9 normal vekt

25–29,9 overvekt

30 eller over fedme

 

Formelen for å beregne ens KMI er: kg/m2, der kg er vekt i kilo og m2 er høyde opphøyd i andre. Det finnes også mange apper og nettsteder som beregner KMI ved å sette inn høyde og vekt.

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2022 LifeStyleTV