Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Orsakar Valnötter Viktökning?

En tvåårig studie av friska äldre människors konsumtion avvalnötter kom fram till något annat.

 

Forskare vid Loma Linda University fann att valnötter kan ingå i den dagliga kosten för friska äldre människor utan att ha en negativ inverkan på viktökning eller viktkontroll. Resultaten, som publicerades den 18 september 2018 i tidskriften Nutrients, ökar kunskapen om hur nötter kan påverka självständigt boende, övervägande friska äldre människor.

 

Studiens huvudförfattare, Edward Bitok, sa att det finns en utbredd vanföreställning om att fett i nötter orsakar viktökning, och därför kan leda till problem som fetma eller andra viktrelaterade hälsoproblem som hjärtsjukdom eller diabetes. Forskningen visar dock att nötter är ett nyttigt mellanmål.

 

“…många människor haft den missuppfattningen att nötter orsakar oönskad viktökning på grund av deras höga energiinnehåll och att man därför undviker dem helt och hållet.”

 

Bitok menar att många människor haft den missuppfattningen att nötter orsakar oönskad viktökning på grund av deras höga energiinnehåll och att man därför undviker dem helt och hållet. Den aktuella studien, som ger ökad kunskap om bra fett jämfört med dåligt fett, är en del av en större studie (WAHA) om valnötternas betydelse för ett hälsosamt åldrande. WAHA-studien är en tvåårig studie som genomfördes med bidrag från valnötsindustrin i Kalifornien. Studien undersökte hur dagligt intag av valnötter påverkade åldersrelaterad kognitiv nedgång och makulär degeneration (en ögonsjukdom) hos äldre. Enligt Bitok ville man genomföra forskning som motbevisar föreställningen att fett i nötter är ohälsosamma och orsakar viktökning. Studien skulle främst visa om valnötter ökar risken för viktökning jämfört med att inte äta valnötter.

 

Tidigare studier som undersökt hur intag av valnötter påverkar kroppsvikten har fokuserat på yngre individer och kortare tid, men det har tidigare saknats studier om hur långvarigt intag av valnötter påverkar äldre människors kroppsvikt. Bitok, som under studien var doktorand vid Loma Linda University School of Public Health, samarbetade med medförfattaren Joan Sabaté, som är ansvarig forskare för WAHA-studien.

 

“Förhoppningen var att seniorer skulle kunna inkludera nötter i sin kost utan att oroa sig för att gå upp i vikt, vilket den aktuella studien också visade.”

 

Studien hade 307 friska, självständigt boende deltagare i åldrarna 63 – 79 år, som bodde inom en ca 10 mils radie från Loma Linda University i södra Kalifornien. Studien inleddes i oktober 2012 och avslutades i juli 2016.

 

 

Text Janelle Ringer

 

Loma Linda University Health News, 3 oktober 2018

 

Källa: Ringer, J. (2018). Two-year study finds healthy elders consuming nearly 300 calories of walnuts daily show no negative effects on body weight, composition. Loma Linda University Health News.

 

Publicerad online 3 oktober 2018: https://News.LLU.edu/Research/two-year-Study-Finds-Healthy-Elders-Consuming-nearly-300-Calories-of-Walnuts-Daily-Show-No-Negative-Effects-Body-Weight-Composition

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV