Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for body, mind and soul

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Kristus alene

Bare Kristus kan hjelpe oss ut av syndens grep. Kristus er den eneste som virkelig er god. Han er den eneste som kan ta menneskers synd på seg. Luther kritiserte kirken for ikke å forkynne det rene evangelium.

Share


On-Demand / Bible / Luther 500 / Season 1 / Kristus alene

Programs

play

Forfallet må stoppes

#1 | NO | 22 min

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Kirkens menn hadde enorm makt og levde i en ufattelig luksus. Luther protesterte både mot...
read more

play

Rabalderet begynner

#2 | NO | 24 min

Luthers 95 teser ble slått opp på kirkedøra i Wittenberg i 1517. Luther ønsket en opplyst debatt med folk som visste hva det stod...
read more

play
play

Radikal bibelbruker

#4 | NO | 24 min

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte...
read more

play

Radikal bibeloversetter

#5 | NO | 23 min

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var...
read more

play

Troen alene

#6 | NO | 23 min

uther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot...
read more

play

Nåden alene

#7 | NO | 23 min

Ingen ting av det gode du kan gjøre, vil gjøre deg rettferdig for Gud. Hverken botsøvelser, bønner eller almisser hjelper. Bare...
read more

play

Kristus alene

#8 | NO | 24 min

Bare Kristus kan hjelpe oss ut av syndens grep. Kristus er den eneste som virkelig er god. Han er den eneste som kan ta menneskers...
read more

play

Rasende reformator

#9 | NO | 24 min

Mot slutten av sitt liv skrev Luther uhyrlige ting mot jødene. Han var skuffet over at jødene ikke hadde tatt imot Kristus som...
read more

play

Kristus mot Antikrist

#10 | NO | 24 min

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han...
read more

LifeStyleTV provides relevant, meaningful and life-changing programing 24x7 to Scandinavia. Our lifestyle focused and Bible-based programs seek to bring life together, as a whole ­– physically, mentally and spiritually.


Follow us at:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "en"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Want to help by giving a donation?

  • Sweden:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norway:

  • Bank account: 9041.22.86196

  • Denmark:

  • Bank account: 0890-0001047368

  • USA: Tax-deductible donation

  • Internationally: Bank transfer


  • Want to support monthly?

  • LifeStyleTV Faith Partner

  ©2022 LifeStyleTV