Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska
Bible messages for the soul

Kopplingen

Don Mackintosh, en inspirerande föreläsare, hjälper oss att se sambandet mellan tro och en positiv livsstil

Dela


On-Demand / Hälsa / Kopplingen

Program

play

Bibeln och Hälsa

#1 | SE/EN | 88 min

Kan man lita på bibeln? Vilka stöd för bibeln döljer sig i dödahavsrullarna? Är bibelns hälsoinformation korrekt och relevant...
läs mer

play

Bibeln och Framgång?

#2 | EN/SE | 79 min

Hur kan historiens tidigaste vetenskapliga studie ge oss nyckeln till långsiktig framgång? Hur lyckades fyra tonårigar förhindra...
läs mer

play

Bibeln och Relationer?

#3 | EN/SE | 86 min

Vad är den viktigaste kontakten: vad du känner, eller vem du känner? Gör en tro på Gud verkligen en skillnad för hälsan? Kan...
läs mer

play
play

Bibeln och Stress?

#5 | EN/SE | 77 min

Vad orsakar rädsla och oro? Hur kan jag hantera orättvisa? Ger bibeln råd om hur man kan hantera livets stress och övervinna...
läs mer

play

Bibeln och Lidande?

#6 | EN/SE | 75 min

Kan det komma något gott ifrån smärta och lidande? Vad är Guds perspektiv i en operfekt värld?

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV