Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska
Bible messages for the soul

Ambassadors For Christ

Har du känt kallet att vara en ambassadör för Jesus Kristus? Vill du vara en del av att avsluta Guds verk på jorden? Låt dig då upplyftas och inspireras av dessa budskap som uppmanar till evangelisation och själavinnande.

Dela


On-Demand / Bibel / Ambassadors For Christ

Säsonger

Last Day Events

4 program

Kenneth Jørgensen (NO) guidar dig genom en serie program om den sista tidens händelser. Vad säger Bibeln om denna tid, precis innan...
läs mer

Ambassadors 2011

9 program

Get serious about music, relationships & evangelism! How can music, relationships and a life partner change my effectiveness in...
läs mer

Intelligent Faith

15 program

Vårt intellektuella samhälle behöver en intelligent tro. Huvudtalarna John Bradshaw och Rivelino Montenegro kommer hjälpa dig att...
läs mer

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV