Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Korrupsjonsjeger av Guds nåde

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken og samfunnet. Han ble en korrupsjonsjeger av rang og fikk et stort og begeistret publikum. Han har formet våre tanker om hvordan forholdet til myndighetene bør være.

Dela


On-Demand / Bibel / Luther 500 / Season 1 / Korrupsjonsjeger av Guds nåde

Program

play

Forfallet må stoppes

#1 | NO | 22 min

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Kirkens menn hadde enorm makt og levde i en ufattelig luksus. Luther protesterte både mot...
läs mer

play

Rabalderet begynner

#2 | NO | 24 min

Luthers 95 teser ble slått opp på kirkedøra i Wittenberg i 1517. Luther ønsket en opplyst debatt med folk som visste hva det stod...
läs mer

play

Korrupsjonsjeger av Guds nåde

#3 | NO | 24 min

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken og samfunnet. Han ble en korrupsjonsjeger av rang og fikk et...
läs mer

play

Radikal bibelbruker

#4 | NO | 24 min

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte...
läs mer

play

Radikal bibeloversetter

#5 | NO | 23 min

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var...
läs mer

play

Troen alene

#6 | NO | 23 min

uther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot...
läs mer

play

Nåden alene

#7 | NO | 23 min

Ingen ting av det gode du kan gjøre, vil gjøre deg rettferdig for Gud. Hverken botsøvelser, bønner eller almisser hjelper. Bare...
läs mer

play

Kristus alene

#8 | NO | 24 min

Bare Kristus kan hjelpe oss ut av syndens grep. Kristus er den eneste som virkelig er god. Han er den eneste som kan ta menneskers...
läs mer

play

Rasende reformator

#9 | NO | 24 min

Mot slutten av sitt liv skrev Luther uhyrlige ting mot jødene. Han var skuffet over at jødene ikke hadde tatt imot Kristus som...
läs mer

play

Kristus mot Antikrist

#10 | NO | 24 min

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han...
läs mer

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV