Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Val som håller i längden, del 2

På LifeStyleTALK denna vecka avslutar vi månadsteman om val. Vi kommer höra från Antonella Pedley som gjorde några livsstils ändringar och har behållet dem. Sen ska vi se på några kriterier vi kan använda för att göra smarta val!

Dela


On-Demand / Hälsa / LifeStyleTALK / Frisk och Smart / Val som håller i längden, del 2

Program

play

Val

#1 | SE | 28 min

I detta program ser vi hur livet består av val och att det ofta är de små livsstilsval som förändrar våra liv.

play

Val och genetik

#2 | SE/NO/DK | 29 min

I detta program ser vi närmare på hur livsstilsval, jämfört med det vi ärva av våra föräldrar, påverkar vår hälsa. Två...
läs mer

play

Val som håller i längden

#3 | SE | 29 min

I detta program ser vi hur vi kan göra smarta val som håller i längden. Ofta ändra vi något i vår livsstil, men efter bara en...
läs mer

play
play

En förlåtande ande, del 1

#5 | EN/SE | 28 min

I detta program ser vi på hur bitterhet, ilskan och att hysa agg har ett negativ påverkan på hälsa. Och den positiv effekt av en...
läs mer

play

En förlåtande ande, del 2

#6 | SE/EN | 28 min

Bobby Sjölander, kaplan, och Don Mackintosh, sjuksköterska och pastor, har några praktiska tips och råd om hur man kan förlåta....
läs mer

play

Hur våra tankar påverkar oss

#7 | SE/EN | 28 min

Vad du tänker spelar roll! Ja, det gör verkligen det! Och i detta program kommer vi att se på den makt som tankar har när det...
läs mer

play

Negativa och positiva tankar

#8 | SE | 25 min

I detta program ser vi hur vad vi tänker spelar roll! Vi ser specifikt på negativa och positiva tankar, och särskilt tacksamhet.

play

Sömnens viktighet, del 1

#9 | EN/SE | 19 min

I detta program börjar vi ett nytt månadstema, Värdesätt din vila! Vi inleder med den vila som vi alla behöver varje dag, sömn!...
läs mer

play

Sömnens viktighet, del 2

#10 | SE/EN | 25 min

I detta program, försätter vi med månadstema, Värdesätt din vila! Vi ser specifikt på viktigheten av sömn, vad en bra natts...
läs mer

play
play
play

Diabetes, del 1

#13 | SE | 28 min

I detta program ser vi specifikt på diabetes typ 2, den snabbaste växande livsstils sjukdom i världen. Vi kommer se på hur...
läs mer

play

Diabetes, del 2

#14 | SE | 29 min

I detta program ser vi på diabetes och hur det är att leva med den - hur den kan hanteras på bästa sättet och hur livsstil...
läs mer

play

Hjärt- kärlsjukdomar, del 1

#15 | SE/NO/EN | 27 min

I detta program ser vi på det som ligger bakom hjärt-kärlsjukdomar – de riskfaktorerna som finns och några tips för att...
läs mer

play

Hjärt- kärlsjukdomar, del 2

#16 | EN/SE/NO | 25 min

I detta program fortsätter vi vår diskussion omkring hjärt- kärlsjukdomar, och ser på flera riskfaktorer.

play

Barn i farozonen!

#17 | SE/EN | 29 min

I detta program ser vi på en klass människor som man oftast inte förknippa med livsstilssjukdomar, barn. Vad finns det för risk...
läs mer

play

Stillasittande beteende

#18 | SE | 28 min

Hur mycket sitter du om dagen? På jobbet? Transport till och från arbete? Rasterna på jobbet? Och vad med när du kommer hem? Är...
läs mer

play
play

Motion och hjärnan

#20 | SE/NO | 27 min

I detta program ser vi på hur motion bromsar åldrande i våra hjärnor. När man pratar om motion oftast tänker man på dem fysiska...
läs mer

play

Motion och åldrande

#21 | SE | 26 min

I detta program avslutar vi tema, Motion bromsar ditt åldrande! Och vi ser specifikt på motions inverkan på den åldrande hjärnan,...
läs mer

play

Barn och media

#22 | SE | 23 min

Media finns överallt – smart phones i fickan, paddor och bärbara datorer i väskan, och platskarm TV i hemmets varje rum. Hur...
läs mer

play

Negativa barndomsuplevelser

#23 | EN/SE | 24 min

I detta program ser vi på dem långvariga konsekvenser av saker som händer i barndomen, dem vanor som formas och även...
läs mer

play
play

Barn, livsstil och svåra ämne

#25 | SE | 29 min

I detta program ser vi på några livsstilsvanor som påverkar barnens hälsa och som följd deras trivsel. Också ser vi på hur man...
läs mer

play

Grönsaker

#26 | SE | 29 min

I detta program ser vi specifikt på grönsaker, hur dem jämförs sig med kött och en raw food eller råkost diet.

play

Frukt och socker

#27 | EN/SE | 21 min

I detta program ser vi specifikt på frukt och söta saker – något som de flesta av oss tycker om.

play

Kornprodukter och gluten

#28 | SE/NO/EN | 29 min

I detta program ser vi på kornprodukter och det mycket omtalade gluten.

play

Baljväxter

#29 | EN/SE/NO | 25 min

I detta program ser vi specifikt på en fantastisk källa till protein, vitaminer, mineraler, och fibrer – baljväxter.

play
play

Social Relationer

#31 | NO/EN/SE | 27 min

I detta program ser vi på viktigheten av sociala relationer. Vi ser faran när relationer går fel i intimt partnervåld. Och vi får...
läs mer

play

Ensamhet och skam

#32 | NO/EN/SE | 26 min

I detta program ser vi på ensamhet bland äldre människor, skam och sambandet mellan den och våra sociala relationer, och ett sätt...
läs mer

play

Förlåtelse

#33 | EN/NO/SE | 24 min

I detta program ser vi på olika aspekter av förlåtelse, har vi tips på hur man kan träffa andra och hur man kan träna med en...
läs mer

play

Jobbiga människor

#34 | NO/SE | 29 min

I detta program ser vi på komplicerade relationer – hur hantera man besvärliga personer eller situationer.

play

Tuffa tider

#35 | EN/SE | 27 min

I detta program tar vi upp något som vi alla möter någon gång i livet, kanske något som du möter just nu – tuffa tider.

play

Skilsmässans smärta

#36 | SE/EN | 28 min

I detta program kommer vi att träffa två personer som har upplevde en skilsmässa. Vi kommer höra en del av deras erfarenheter och...
läs mer

play

Hantera döden

#37 | SE/EN | 22 min

I detta program kommer vi att träffa två personer som förlorade någon som dem älskade. Vi ska se något av vad dem gick igenom,...
läs mer

play

Hantera dina motgångar!

#38 | SE | 29 min

Vi alla möter problem och svårigheter i livet. Hur kan vi komma igenom sådana situationer? I detta program ser vi på konkreta...
läs mer

play

Fri från beroende!

#39 | SE/NO | 24 min

I detta program ser vi på ett bredare perspektiv av beroende och även det som kan vara hjärtat av problemet.

play
play

Alkohol

#41 | NO/SE/EN | 25 min

I detta program ser vi specifikt på problemet med alkohol, hur det påverkar ungdomar och de riskfaktorer som finns i användningen...
läs mer

play

Beteende beroende

#42 | SE | 23 min

När man prata om substans beroende är det ofta med substanser som skada kroppen. Men när vi prata om beteende beroende kan det vara...
läs mer

play

Hjälp för beroende!

#43 | SE | 27 min

Beroende! Det finns hjälp för alla som kämpar med sådant och det är de vi pratar om i detta program. Specifikt ser vi på hur man...
läs mer

play

Hopp för depression!

#44 | NO/SE | 25 min

I detta program pratar vi om depression och vad det är. Vi ser även på symptom, behandling och skillnaden mellan depression och...
läs mer

play

Proaktivitet

#45 | SE | 20 min

I detta program ser vi på något som kanske hjälper i att förebygger depression, proaktivitet.

play

Livsstil och depression

#46 | SE | 24 min

I detta program ser vi specifikt på hur livsstil och kost kan påverka psykisk hälsa. Sen ser vi på en specifikt psykisk lidelse...
läs mer

play

Depression

#47 | SE | 22 min

I detta program har vi en summering av en av det största folkhälsa problem i vårt samhälle idag, depression.

play

Trons läkande kraft!

#48 | SE | 18 min

Finns det ett samband mellan tro och hälsa? Detta ser vi närmare på i detta program.

play

Religion och hälsa

#49 | SE | 23 min

I detta program ser vi specifikt på dem hälsofördelarna som religion ger.

play
play

Förlåtelse

#51 | SE | 27 min

I detta program fokusera vi på en dygd som ofta kopplas till tro, förlåtelse och då kommer vi att se den läkande kraft som finns...
läs mer

play

Avslutningsprogram

#52 | SE | 28 min

I detta program tar vi en blick tillbaka på det vi har lärt oss under året i Frisk och Smart serien.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV