Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Stridens slut

Slutligen så kommer den stora striden ta slut. Efter Jesus återkomst kommer Gud ta bort synden för evigt och återskapa jorden så harmoni i universum är fullt återställd. Hela skapelsen kommer vittna om att Gud är kärlek!

Dela


On-Demand / Bibel / Stridens Hopp / Sanningen under angrepp / Stridens slut

Program

play

Stridens Hopp

#1 | SE/NO | 58 min

Följ kampen om sanningen genom mänsklighetens historia och hoppet hos de som försvarat den! Hur långt är du beredd att gå för...
läs mer

play

Jerusalems förestörelse

#2 | NO/SE | 59 min

Jerusalem med sitt magnifika tempel var en av världens vackraste städer, välsignad av Gud och strålande skön. Men allt detta...
läs mer

play
play

Kompromissernas tid

#4 | SE/NO | 58 min

Ondskans makter lyckades inte förgöra kristendomen genom våld men ett stort avfall från bibelns läror blir nu det starkest vapnet...
läs mer

play

Valdenserna AD 500 - AD 1680

#5 | NO/SE | 59 min

Valdenserna var ett enkelt och flitigt folks som levde I otillgängliga italienska alperna, skyddade från den etablerade kyrkans...
läs mer

play

Reformationens

#6 | SE/NO | 59 min

Under medeltiden hade den vanlige medborgaren inte tillgång till bibeln på sitt eget modersmål. Det var ibland belagt med...
läs mer

play
play
play
play
play
play
play
play
play
play
play

Mot friheten 1600-talet

#17 | SE/NO | 59 min

Många kristna förföljdes för att de inte ville tjäna Gud efter sitt lands traditioner. De tvingades fly och lämna hem, släkt...
läs mer

play

Hoppet 1800-talet

#18 | SE/NO | 59 min

Det hopp från bibeln som burit kristna i alla tider är beskrivningen av Jesus återkomst där lidande, sorg och synd tar slut. Ett...
läs mer

play

William Miller, 1800-talet

#19 | NO/SE | 57 min

William Miller greps av bibelns profetiska budskap på ett sätt så det påverkade hans och tusentals människors liv. I bibeln finns...
läs mer

play

Sammanhangen klarnar, 1800-talet

#20 | SE/NO | 58 min

Guds budbärare förstår inte alltid det budskap de kallas till att bära fram. Lärjungarna stod oförstående när Jesus dog år 31...
läs mer

play
play
play

Besvikelsen, 1800-talet

#23 | SE/NO | 58 min

Guds plan för människors frälsning är fullkomlig. Men ibland ser Gud i sin visdom att det är bäst att tillåta motgångar i...
läs mer

play

Vad är helgedomen?

#24 | NO/SE | 59 min

Bibeln beskriver en helgedom som skall renas i sista tiden. Milleriterna antog den allmänna uppfattningen om att helgedomen var...
läs mer

play

Försvar på hög nivå

#25 | SE/NO | 59 min

Förståelsen av den jordiska helgedomen är en nyckel som ger oss insikt i många av Bibelns sanningar. Den uppenbarar vilken...
läs mer

play

Guds oföränderliga lag

#26 | SE/NO | 59 min

Bibeln beskriver hur Guds moraliska principer ringaktas allt mer ju närmare tidens slut vi kommer. Valet står mellan att tillbe...
läs mer

play

USA i bibelns profetior

#27 | NO/SE | 58 min

Bibeln beskriver en världsmakt som leder människor bort ifrån Gud och hans ord. Bibeln beskriver hur frihet och mänskliga...
läs mer

play

Herrens dag genom historien

#28 | SE/NO | 59 min

Bibeln beskriver en speciellt tid varje vecka som Gud har gett som välsignelse för alla människor. Sabbaten har genom historien...
läs mer

play

Väckelserörelser

#29 | SE/NO | 59 min

Bibeln beskriver två globala andliga rörelser i tiden innan Jesus återkomst. En som karaktäriseras av ödmjukhet, självrannsakan,...
läs mer

play

Domens dag

#30 | NO/SE | 58 min

Bibeln beskriver den avslutande domen där böcker med människors register undersöks i himmelen. Där beskrivs också vem som är...
läs mer

play

Det ondas ursprung

#31 | SE/NO | 58 min

Vad är kärnan i den stora striden som utspelar sig i väldens sociala, politiska och religiösa arena? Varför existerar det onda...
läs mer

play

Stridens stora seger

#32 | NO/SE | 58 min

Bibeln beskriver den stora striden mellan gott och ont som en kamp mellan två bilder av vem Gud är. Människan har valt att tro på...
läs mer

play

Den osynliga verkligheten

#33 | SE/NO | 58 min

Det finns mycket i vår värld som vi har svårt att förklara. Bibeln ger en bild av att vår verklighet är mer komplicerad än vad...
läs mer

play

Satans bedrägeri

#34 | SE/NO | 58 min

I kampen mellan gott och ont så har Guds karaktär ifrågasatts. Bibeln är Guds sanning om vem han är och vad han vill göra för...
läs mer

play
play

Spiritism

#36 | SE/NO | 58 min

Det finns mycket i vår värld som kan vara svårt att förstå. Övernaturliga upplevelser, sökandet efter kontakt med avlidna,...
läs mer

play

Samvetsfriheten hotad

#37 | SE/NO | 58 min

Krafter som strävar efter att bedra människor verkar osynligt i bakgrunden. På den politiska och religiösa arenan kan vi se...
läs mer

play

Ett sista lojalitetstest

#38 | NO/SE | 58 min

Den stora striden går mot sitt slut på jorden och Gud har i sin kärlek till människan uppenbarat vad som kommer att ske i den...
läs mer

play

Den Sista krisen

#39 | SE/NO | 58 min

Världen som den ser ut idag ser ut att gå mot en dramatisk förändring. Bibeln beskriver en global kris i sista tiden som kommer...
läs mer

play

Jesus återkomst

#40 | NO/SE | 58 min

Den stora avlutningen på konflikten mellan gott och ont sker i Jesus återkomst till jorden. Där alla människors slutliga öde...
läs mer

play

Stridens slut

#41 | SE/NO | 56 min

Slutligen så kommer den stora striden ta slut. Efter Jesus återkomst kommer Gud ta bort synden för evigt och återskapa jorden så...
läs mer

play

Stridens perspektiv

#42 | SE/NO | 59 min

I en avslutande återblick i serien Stridens Hopp går vi igenom bibelns huvudbudskap genom historien och den stora striden mellan...
läs mer

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV