Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Apostlenes Gerninger - fra Jerusalem til verdens ende

En bevægelse bliver til. Under Helligåndens ledelse og kraft får Jesu disciple nyt mod og lægger grunden til den kristne menighed. En spændende beretning om usædvanlige oplevelser, modstand og fremgang. I dette afsnit følger vi den kri

Dela


On-Demand / Bibel / Ordet / Introduktion till Det Nye Testamente / Apostlenes Gerninger - fra Jerusalem til verdens ende

Program

play
play
play
play

Jesu død og opstandelse

#4 | DK | 27 min

Døde Jesus virkelig? Hvis ja, opstod han virkelig igen, eller findes der en naturlig forklaring? I dette afsnit præsenteres du for...
läs mer

play
play
play

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV