Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Vägar ur sorg

När sorgen kommer. Vi sörjer när vi mister något som är värdefullt för oss. Om förlusten är stor, blir sorgen djup. Det är inte bara när vi mister någon av våra närmaste som vi upplever sorg, utan också när vi förlorar en plats, en sak

Dela


On-Demand / Hälsa / Hälsa och Harmoni / Hälsa och Harmoni I / Vägar ur sorg

Program

play

Blir vän med dina känslor

#1 | SE | 24 min

Hälften av ämnena i den här kursen handlar com känslolivet. De flesta känner till de viktigaste reglerna för kroppens...
läs mer

play

Bli vän med dig själv

#2 | SE | 28 min

Bilden av mig själv. Det gör ont när folk struntar i en eller trampar på en. Man brukar försköka undvika dem som behandlar en...
läs mer

play

Vägar ur sorg

#3 | SE | 27 min

När sorgen kommer. Vi sörjer när vi mister något som är värdefullt för oss. Om förlusten är stor, blir sorgen djup. Det är...
läs mer

play

När jag blir arg

#4 | SE | 28 min

De känslor som det här brevet handlar om, är knappast okända för någon. Ändå kan det vara nyttigt att lära sig lite mer om...
läs mer

play

Konflikter kan lösas

#5 | SE | 28 min

Det här programmet fortsätter med samma ämne som program 4 som hadlade om vrede.

play

Ditt livsmanus

#6 | SE | 26 min

Följer du manuskriptet? All upplevelser är lagrade i hjärnan. Forskare kan kartlägga hur olika erfarenheter lagras. När en...
läs mer

play

De sociala behoven

#7 | SE | 17 min

Alla har behov som måste tillfredsställas för att de ska utvecklas normalt. Tillfredsställelsen av fysiska behov som mat och sömn...
läs mer

play

Rädsla och ångest

#8 | SE | 26 min

Fä känslor förbrukar så mycket energi och är så förlamande som ångest. När vi känner oss hotade, blir vi rådda. Det som...
läs mer

play

Förlåtelsens terapi

#9 | SE | 28 min

Det har framgått att när vi har känslor, så är kroppens reaktioner lika olika som själva känslorna. Vrede skapar energi, medan...
läs mer

play

Alkohol

#10 | SE | 27 min

Kemisk glädje. I en hälsokurs kan man inte undvika att komma in på olika former av berusningsmedel. Det här kursbrevet...
läs mer

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV