Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Guds kraft til milllioner (God's Power to the Millions)

Hvad betyder Guds nåde faktisk betyder, og hvilken forskel kan det gøre i et menneskes liv? Denne undersøgelse omkring Efeserbrevet 2:8 udforsker de manglende effekt, vi undertiden oplever i vores kristne rejse.


On-Demand / Konferenser / Årsmøde på Himmerlandsgården / Årsmøde på Himmerlandsgården 2008 / Guds kraft til milllioner (God's Power to the Millions)

Program

play
play
play
play

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV