Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska
Bible messages for the soul

Season 1

Del


On-Demand / Bibelen / Luther 500 / Season 1

Programmer

play

Forfallet må stoppes

#1 | NO | 22 min

Det var mye galt i kirken i middelalderen. Kirkens menn hadde enorm makt og levde i en ufattelig luksus. Luther protesterte både mot...
les mer

play

Rabalderet begynner

#2 | NO | 24 min

Luthers 95 teser ble slått opp på kirkedøra i Wittenberg i 1517. Luther ønsket en opplyst debatt med folk som visste hva det stod...
les mer

play

Korrupsjonsjeger av Guds nåde

#3 | NO | 24 min

Luther brukte den nyeste teknologien til å spre sin kritikk av kirken og samfunnet. Han ble en korrupsjonsjeger av rang og fikk et...
les mer

play

Radikal bibelbruker

#4 | NO | 24 min

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte...
les mer

play

Radikal bibeloversetter

#5 | NO | 23 min

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var...
les mer

play

Troen alene

#6 | NO | 23 min

uther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot...
les mer

play

Nåden alene

#7 | NO | 23 min

Ingen ting av det gode du kan gjøre, vil gjøre deg rettferdig for Gud. Hverken botsøvelser, bønner eller almisser hjelper. Bare...
les mer

play

Kristus alene

#8 | NO | 24 min

Bare Kristus kan hjelpe oss ut av syndens grep. Kristus er den eneste som virkelig er god. Han er den eneste som kan ta menneskers...
les mer

play

Rasende reformator

#9 | NO | 24 min

Mot slutten av sitt liv skrev Luther uhyrlige ting mot jødene. Han var skuffet over at jødene ikke hadde tatt imot Kristus som...
les mer

play

Kristus mot Antikrist

#10 | NO | 24 min

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han...
les mer

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV