Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska
Bible messages for the soul

Season 1, 2015

Av alla personer som haft en inverkan på historien tar Jesus ohotat första plats. Ingen annan person har så förändrat världen. Följ med i ett djupgående studium av Jesus liv från krubban till korset och slutligen himlen.

Del


On-Demand / Bibelen / Mannen / Season 1, 2015

Programmer

play

Åter till ljusets värld

#87 | SE | 29 min

Jesus stiger upp till himlen och sätter sig på Faderns högra sida. Han tar emot universums invånares hyllning och tillbedjan. Han...
les mer

play

Gå ut i hela världen

#86 | SE | 29 min

Jesus träffar sina lärjungar och 500 andra personer på ett berg i Galileen och ger dem den stora missionsbefallningen. Varje medlem...
les mer

play

Vid sjön igen

#85 | SE | 28 min

Jesus visar sig för sina lärjungar vid Galileiska sjön och förnyar undret med fiskarna. Petrus återinställs som apostel. Jesus...
les mer

play

Mitt ibland dem

#84 | SE | 28 min

Jesus visar sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse och välsignar dem. Thomas är inte med dem och vägrar tro om han inte...
les mer

play

Vägen till Emmaus

#83 | SE | 28 min

Jesus slår följe med två lärjungar på vägen till Emmaus utan att de känner igen honom. Han undervisar dem om Skrifterna och...
les mer

play

”Han har uppstått”

#82 | SE | 29 min

Jesus visar sig för sina efterföljare efter sin uppståndelse. Änglarna möter kvinnorna vid graven och Jesus visar sig först för...
les mer

play

Livets Furste

#81 | SE | 29 min

En ängel stiger ned från himlen och rullar bort stenen från Jesus grav. Vaktstyrkan faller som döda och Jesus uppstår från de...
les mer

play

I förseglad grav

#80 | SE | 28 min

Jesus tas ned från korset och begravs i Josef från Arimateas grav. Prästerna ber Pilatus om en vaktstyrka för att försäkra sig...
les mer

play

”Det är fullbordat”

#79 | SE | 29 min

Satans uppror ledde till att Guds karaktär var ifrågasatt. På korset demonstrerade Jesus Guds sanna karaktär och uppenbarade...
les mer

play

Golgatadramat

#78 | SE | 29 min

Jesus korsfästs på Golgata mellan två rövare och hånas men ber för sina förföljare. Rövaren på korset tar emot Jesus i sista...
les mer

play

Inför romersk domstol

#77 | SE | 29 min

Jesus förhörs inför Pilatus och Herodes och döms till döden trots att de båda finner honom oskyldig. Folket väljer att frige...
les mer

play

Judas – förrädaren

#76 | SE | 29 min

Judas erkänner sitt förräderi och går sedan och hänger sig. Judas var utåt sett en pelare i den kristna kyrkan. Men genom...
les mer

play

Inför översteprästerna

#75 | SE | 29 min

Jesus förhörs inför Hannas och Kajfas på natten och döms till döden av Stora Rådet på morgonen. Petrus förnekar Jesus och...
les mer

play

Getsemane

#74 | SE | 29 min

Jesus dricker Guds vredes bägare i Getsemane. Jesus mänsklighet skälver inför offret. Men han segrar och blir styrkt. Sedan...
les mer

play
play

”Till minne av mig”

#72 | SE | 29 min

Jesus äter den första nattvardsmåltiden med sina lärjungar i övre salen och förutsäger Judas förräderi. Baserat på: Matt...
les mer

play

Fottvagningen

#71 | SE | 28 min

Jesus tvättar lärjungarnas fötter i förberedelse för nattvarden. Fottvagningen är en ceremoni som undervisar om ödmjukhet och...
les mer

play

”Dessa mina minsta”

#70 | SE | 29 min

Jesus berättar liknelser om sin återkomst. Han behandlar liknelsen om den ovaksamme tjänaren, om de tio jungfrurna, om förvaltarna...
les mer

play

Framtidsvision på Olivberget

#69 | SE | 29 min

Jesus förutsäger Jerusalems förstörelse och sin egen återkomst i talet på Olivberget. Tidens tecken förutsägs och hur Jesus...
les mer

play

Grekernas begäran

#68 | SE | 28 min

Jesus möter grekerna på den yttre förgården av templet. En röst hörs från himlen bekräftar Jesus gudomlighet. Jesus...
les mer

play

Verop över fariséerna

#67 | SE | 29 min

Jesus uppenbarar fariséernas hyckleri i klarspråk. Han pekar ut deras fel för att varna dem för vad de är i färd med att göra....
les mer

play

Tillspetsad konflikt

#66 | SE | 28 min

Jesus ansätts hårt av herodianerna, fariséerna och sadducéerna med teologiska frågor eftersom de vill snärja honom. De lyckas...
les mer

play

Templet renas på nytt

#65 | SE | 29 min

Jesus renar templet som Israels kung och helar människor. Han blir ifrågasatt av fariséerna och svarar på deras frågor genom att...
les mer

play

Det dömda folket

#64 | SE | 28 min

Jesus förbannar fikonträdet som en symbol på Israels folk. De hade förkastat honom och genom liknelser förklarar han deras öde....
les mer

play

Din konung kommer

#63 | SE | 28 min

Jesus rider in genom Jerusalem på en åsna och hyllas som judarnas kung. Men på vägen stannar Jesus och gråter över Jerusalem....
les mer

play

Alabasterflaskan

#62 | SE | 28 min

Maria smörjer Jesus huvud och fötter med nardusolja inför Jesus begravning. Judas tycker att det är slöseri med pengar, men Jesus...
les mer

play

Sackeus – publikanen

#61 | SE | 28 min

Sackeus vill träffa Jesus och klättrar upp i ett träd för att se Jesus bättre. Men Jesus erbjuder sig att äta med Sackeus och...
les mer

play

Det nya rikets lag

#60 | SE | 28 min

Johannes och Jakobs mor ber Jesus att hennes söner ska få sitta på Jesus högra och vänstra sida. Jesus undervisar om ödmjukhet...
les mer

play

Prästernas intriger

#59 | SE | 28 min

Prästerna beslutar i Stora rådet att döda Jesus trots att de vet att han är oskyldig. Även Lasarus är de villiga att döda...
les mer

play

”Lasarus, kom ut!”

#58 | SE | 29 min

Jesus uppväcker Lasarus från de döda efter att han legat i graven i fyra dagar som det mest övertygande beviset på hans gudomliga...
les mer

play

”Ett fattas dig”

#57 | SE | 28 min

Den rike rådsherren frågar vad han ska göra för att få evigt liv, men tycker kostnaden för evigt liv är för högt när han...
les mer

play

Barnen välsignas

#56 | SE | 28 min

Jesus välsignar barnen och berättar liknelser för att visa att vi behöver vara uthålliga och ödmjuka. Baserat på: Matt...
les mer

play

Det annorlunda riket

#55 | SE | 29 min

Jesus verkar i Pereen och berättar om hans rikes natur. Han upprepar mycket av den undervisning han gett i Galileen. Många av Jesus...
les mer

play

Den barmhärtige samariten

#54 | SE | 28 min

Jesus berättar om den barmhärtige samariten som svar på frågan från en laglärd om vem som är min nästa. Baserat på: Luk...
les mer

play

Den sista resan

#53 | SE | 28 min

Jesus påbörjar sin sista resa mot Jerusalem med stor uppmärksamhet. Han förkastas i Samarien men verkar i Pereen och sänder ut de...
les mer

play

Den gode herden

#52 | SE | 28 min

Jesus identifierar sig med Israels sanna herde i uppfyllelse av GTs profetior. Vilka lärdomar kan vi dra från den illustrationen?...
les mer

play

Världens ljus

#51 | SE | 29 min

Jesus berättar att han är världens ljus. Han öppnar en blind mans ögon men kan inte hjälpa fariséernas andliga blindhet....
les mer

play

Spioneri och intriger

#50 | SE | 28 min

Under lövhyddohögtiden försöker fariséerna att snärja Jesus. Bland annat genom äktenskapsbryterskans fall. Baserat på: Joh...
les mer

play

Lövhyddohögtiden

#49 | SE | 28 min

Jesus besöker Jerusalem i hemlighet under lövhyddohögtiden och träder fram offentligt för att undervisa bland annat om livets...
les mer

play

Vem är störst?

#48 | SE | 29 min

Lärjungarna tvistar om vem som är störst i Guds rike och Jesus undervisar sina lärjungar om den sanna andan i församlingen....
les mer

play

”Hjälp min otro”

#47 | SE | 28 min

På vägen ned från förklaringsberget botar Jesus en besatt pojke, suckar över människornas otro och undervisar om tro. Baserat...
les mer

play

Vid förklaringsberget

#46 | SE | 28 min

Jesus blir förhärligad på förklaringsberget inför tre av sina lärjungar och pratar med Moses och Elia om sin död och...
les mer

play

Förutsägelsen om korset

#45 | SE | 28 min

Jesus tar sina lärjungar till Caesarea och frågar dem vem de tror Jesus är. När de bekänt honom berättar han för dem om korset...
les mer

play

Det sanna tecknet

#44 | SE | 28 min

Jesus verkar i Dekapolis där han mättar 4000 män plus kvinnor och barn. Sen möter han fariséernas begäran om tecken och...
les mer

play

Över rasbarriärerna

#43 | SE | 28 min

Jesus beger sig till Tyrus och Sidon för att vila och hjälpa en fenicisk kvinna som har en dotter som är besatt. Därmed undervisar...
les mer

play

Mot prästmakt och tradition

#42 | SE | 28 min

Fariséerna försöker snärja Jesus genom att anklaga honom för att bryta mot deras traditioner. Men Jesus tillrättavisar dem genom...
les mer

play

Kris i Galileen

#41 | SE | 28 min

Jesus förkastas av folket i Galiléen för att hans budskap är för hårt för deras ärelystnad. Baserat på: Matt 14:34-36, Mark...
les mer

play

I stormens våld

#40 | SE | 0 sek

När folkmassan med våld vill göra Jesus till kung hindrar Jesus dem och sänder iväg lärjungarna över sjön. Men han kommer...
les mer

play

De fyllda korgarna

#39 | SE | 28 min

Jesus mättar över 5000 personer med 5 bröd och två fiskar. Baserat på: Matt 14:13-21, Mark 6:33-44, Luk 9:11-17, Joh 6:2-13.

play

Rekreation i ödemark

#38 | SE | 28 min

När apostlarna kom tillbaka från sin missionsresa var de överarbetade och behövde dra sig undan för lite uppbygglig rekreation i...
les mer

play

De första missionärerna

#37 | SE | 28 min

Jesus sänder ut de tolv apostlarna och senare de 70 som missionärer. Jesus undervisar dem först om vad de ska göra. Baserat på:...
les mer

play

Trons beröring

#36 | SE | 28 min

Jesus uppväcker Jairus dotter och botar kvinnan med blödningar. Baserat på: Matt 9:18-26, Mark 5:21-53, Luk 8:40-56.

play

Jesus stillar stormen

#35 | SE | 28 min

Jesus stillar stormen på Genesarets sjö och driver därefter ut onda andar ur två män i Gadara i Dekapolis. Baserat på: Matt...
les mer

play

”Kom till mig”

#34 | SE | 0 sek

Jesus inbjuder alla som arbetar och bär på tunga bördor att komma till honom och få vila och frid i själen. Vilka saker kan...
les mer

play

”Vilka är mina bröder?”

#33 | SE | 0 sek

Jesus möter motstånd från fariséerna och undervisar om den oförlåtliga synden. Jesus bröder försöker hindra honom från att...
les mer

play

Officerens tro

#32 | SE | 28 min

Officerens tjänare botas och änkan i Nain får sin son tillbaka från döden. Baserat på: Matt 8:5-13, Luk 7:1-17

play

Bergspredikan

#31 | SE | 28 min

Världens kanske mest kända tal är bergspredikan. Dess principer förklarar grunderna i Guds rike. Jesus förklarar hur man för...
les mer

play

De tolv ordineras

#30 | SE | 28 min

Jesus ordinerar tolv lärjungar och kallar dem apostlar. Dessa utgjorde grunden för den kristna kyrkan. De tolv hade alla olika...
les mer

play

Sabbaten – Minnesdagen

#29 | SE | 28 min

Jesus blir falskt anklagad för att bryta mot sabbatsbudet. Han försvarar sig och sina lärjungar elegant. Baserat på: Matt 12:1-14,...
les mer

play

Skatteindrivare tänker om

#28 | SE | 28 min

Jesus kallar den föraktade tullindrivaren Matteus att bli hans lärjunge. Utan att tveka lämnar Matteus allt och följer Jesus....
les mer

play

Hans läkande makt

#27 | SE | 28 min

Jesus helar en spetälsk för första gången och en lam man som hissas ned genom taket. Dessa mirakel visar på Jesus makt att...
les mer

play

I Kapernaum

#26 | SE | 28 min

Jesus bosätter sig i Kapernaum och möter ett varmt mottagande i sin verksamhet. Han predikar, driver ut en ond ande och helar....
les mer

play

Kallelsen vid Galileiska sjön

#25 | SE | 28 min

Jesus lämnar Nasaret och går mot Kapernaum. På vägen undervisar han en gång från Petrus fiskebåt. Jesus gör ett mirakel inför...
les mer

play

Snickarens son

#24 | SE | 28 min

Jesus besöker Nasaret en sabbat och predikar sanningens ord för dem. Men de tar anstöt av honom och blir rasande och vill störta...
les mer

play

”Guds rike är här”

#23 | SE | 28 min

Efter att Johannes fängslats återvänder Jesus till Galiléen och predikar evangeliet grundat på profetian i Daniel 9. Han får...
les mer

play

Johannes fängslas och dödas

#22 | SE | 28 min

Varför får goda människor lida? Dessa frågor ställde sig Johannes döparen och hans lärjungar när han blivit fängslad av...
les mer

play
play
play

Kvinnan vid brunnen

#19 | SE | 28 min

Jesus trotsar judiska fördomar och vinner en samaritisk kvinna för evangeliet. Hon blir i sin tur en mer framgångsrik evangelist...
les mer

play

Johannes Döparens ödmjukhet

#18 | SE | 28 min

Efter sitt besök i Jerusalem under den första påsken verkar Jesus i 8 månader i Judéen. Han får stor framgång och hans...
les mer

play

Nikodemus nattliga intervju

#17 | SE | 28 min

Nikodemus var en rik och inflytelserik rådsherre. Han kommer till Jesus om natten för att samtala om Guds rike. Under samtalet...
les mer

play

Jesus renar templet

#16 | SE | 28 min

Nästan ett halvår efter sitt dop reser Jesus till Jerusalem för att tillbe. Han blir förskräckt över att människor gjort...
les mer

play

Bröllopsfest räddad

#15 | SE | 28 min

Jesus förvandlar vatten till vin på en bröllopsfest i Kana. Vad kan vi lära oss från denna händelse? Gav Jesus sitt godkännande...
les mer

play

Vi har funnit Messias

#14 | SE | 28 min

När Johannes Döparen pekar ut Jesus som Guds Lamm börjar några av hans lärjungar följa Jesus. De sprider budskapet vidare till...
les mer

play

Dyrköpt seger

#13 | SE | 28 min

Jesus möter ytterligare två frestelser i öknen. Satan citerar Bibeln för att få Jesus på fall. Nyckeln till Jesus seger låg i...
les mer

play

Frestad i öknen

#12 | SE | 28 min

Varför fastade Jesus 40 dagar i öknen? Vad lär Bibeln om fasta? Kunde Jesus frestas? Svaret är, ja. Jesus fasta gjordes för vår...
les mer

play

Jesus dop

#11 | SE | 28 min

Johannes döparens förkunnelse var signalen som Jesus väntade på. Han lämnade snickarverkstaden i Nasaret och reste ned till...
les mer

play

Rösten i öknen

#10 | SE | 29 min

Johannes Döparens mirakulösa födelse skapade stor uppståndelse i hela Judéen. Hans liv var enkelt och förkunnelsen...
les mer

play

Ungdomsåren

#9 | SE | 28 min

Vad vet Jesus om att vara tonåring och ungdom? Jesus vet, eftersom han en gång själv var tonåring och ungdom. Han växte upp bland...
les mer

play

Besöket i templet

#8 | SE | 28 min

Som 12-åring fick Jesus för första gången följa med Josef och Maria på pilgrimsfärden till Jerusalem. Där inser han sitt...
les mer

play

Barndomen och uppväxten

#7 | SE | 28 min

Bibeln berättar inte mycket om Jesus barndom. Men tystheten i sig själv är en lärdom för oss. Hans offentliga verksamhet...
les mer

play

De följde en stjärna

#6 | SE | 28 min

De vise männen från Öster såg en stjärna och följde den till Betlehem där de lade fram sina gåvor inför Jesusbarnet. Hur...
les mer

play

Barnvälsignelsen

#5 | SE | 27 min

Att bära fram ett nyfött barn inför Gud var en gammal tradition inom judendomen. Jesus själv bars fram i templet i Jerusalem. Men...
les mer

play

Uppfylld förväntan

#4 | SE | 27 min

Varje jul läses julevangeliet som Lukas 2:1-20 kallas. Vad var bakgrunden till händelserna i Betlehem den natten när Jesus...
les mer

play

Hans tid var inne

#3 | SE | 27 min

Sedan människan föll i synd har löftet om Messias existerat bland många folk i världen. Bibelns profetior är dock tydligast om...
les mer

play

De utvalda

#2 | SE | 27 min

För att förbereda världen på sin sons ankomst hade Gud utvalt en nation som skulle vara ett vittne för andra nationer. Men när...
les mer

play

Gud med oss

#1 | SE | 27 min

Mannen Jesus Kristus är utan tvekan den mest inflytelserika person som någonsin funnits på jorden. Men Bibeln säger att han var...
les mer

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV