Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska
Bible messages for the soul

Evolution - Skapelse

Per Wikström är civilingenjör och bosatt i Schweiz. Han har tidigare arbetat på ABB i Västerås. Sedan 1994 har han ägnat stor del av sin fritid åt studier av evolutionsläran och vill gärna dela med sig av sina upptäckter. Hur gammal är jorden? När dog dinosaurierna? Hur bestämmer man ålder på fossil? Hur förklaras att liv uppstår ur icke-liv? Vår nyvunna kunskap om DNA? vilka slutsatser ska vi dra? Tror alla vetenskapsmän på evolutionslära? Dessa och många andra teman behandlas i föreläsningsserien.

Del


On-Demand / Vitenskap / Evolution - Skapelse / Evolution - Skapelse

Programmer

play
play
play
play
play

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV