Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Politisk frihet och demokratiska reformer

Trots dess religiösa ursprung så har reformationen positivt påverkat det sekulära samhället och skapat politiskt engagemang kring demokratiska värderingar och yttrandefrihet bland enkla medborgare.


On-Demand / Bibelen / Reformation 500 år - var den ett misstag? / Var den ett misstag? / Politisk frihet och demokratiska reformer

Programmer

play

Reformationens religiösa frihet

#1 | SE/NO | 29 min

Vad var kärnan i den förändringsprocess inom kristendomen som började på 1200-talet? Vilka värderingar var inblandade och hur...
les mer

play
play
play
play
play

Den kontinuerliga reformationen

#6 | SE/NO | 29 min

Reformationens tankar om individens förnuft, religionsfrihet och separationen mellan kyrka och stat måste vinnas i varje ny...
les mer

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV