Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Økologisk eller ikke?

Mye har blitt sagt om risikoen ved å spise frukt og grønnsaker som har blitt behandlet med kjemikalier. En ny analyse ble utført for å sammenligne farene, i forhold til fordelene, ved å spise uorganiske frukt og grønnsaker, med tanke på å utvikle kreft. Hvis halvparten av USAs befolkning ville ha økt sitt forbruk av uorganiske frukt og grønnsaker med en porsjon, ble det beregnet at “ca. 20.000 av krefttilfellene per år kunne ha blitt forhindret ved et økt inntak av frukt og grønnsaker, mens opptil 10 krefttilfeller per år kan være forårsaket av økt inntak av sprøytemidler.” (Reiss et al., 2012, Abstract). Selv om de belyser at analysen viser en betydelig usikkerhet, tror de likevel at forskjellene er så store at forbrukerne “ikke trenger å bekymre seg for kreftrisikoen ved å spise vanlig dyrkede frukt og grønnsaker” (Reiss et al., 2012, Abstract).

 

Så spis økologisk hvis du kan, men hvis du ikke kan; spis fruktene og grønnsakene dine likevel!

 

Food and Chemical Toxicology, 2012, 50 (12) 4421-4427

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV