Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Nötter för ett längre liv

Nötkonsumtionen kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förbättra kardiovaskulär hälsa. Nötter är en rik källa av näringsämnen och kan vara en hälsoskyddande mat. De flesta tidigare studierna på nötter gjordes i vita, höga socioekonomiska populationer. Forskare har nu sett att detsamma gäller i lägre socioekonomiska, fler etniska befolkningar i både USA och Kina. Studierna visade att både män och kvinnor som åt mest nötter jämfört med dem som åt minst – inklusive jordnötter, hade lägre frekvens av sjukdomar och död i hjärt- och kärlsjukdomar. Så inkludera måttliga mängder av nötter och frön i din kost varje dag.

 

Fred Hardinge, DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Används med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV