Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Motion kan skydda mot ett förkrossat hjärta

Så få som 5 dagar i följd av träning ger kardiovaskulärt skydd hos försöksdjur. Kranskärlssjukdomen är en viktig orsak till död, världen över. Skador uppstår när artärerna som levererar blod till hjärtmuskeln blockeras. Detta är känt som en hjärtattack. Lyckligtvis finns det en enkel motåtgärd som är känd för att skydda hjärtat – regelbunden fysisk aktivitet! Träningsframkallat kardiovaskulärt skydd vinns på bara några veckor, och det kan också förloras snabbt.

 

Så gör 30-60 minuters uthållighetsträning en del av ditt dagliga program.

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV