Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Motion för Minnet

En nyligen publicerad studie från Karolinska Institutet i Stockholm undersökte effekterna av träning på den del av hjärnan som är viktig för inlärning och minne, hippocampus. Denna studie är unik eftersom det är första gången som man studerat dessa effekter bland individer som är 60 år eller äldre. Man märkte att aerobisk-träning, anpassad till personen, ökar blodflödet till hippocampus, vilket bidrar till att förbättra minnet hos äldre människor.

 

Så motion kan både hjälpa till att hålla minnet skarp och kroppen frisk.

 

Molecular Psychiatry, 14 October 2014: doi:10.1038/mp.2014.114

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV