Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Många dör på grund av dåliga livsstilsval

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten, dör 10 000 personer i Sverige i förtid varje år på grund av ohälsosamma levnadsvanor. Många människor röker, dricker för mycket alkohol, är alltför stillasittande och äter för mycket och fel typer av livsmedel. Allt detta leder till en ökad risk för tidig sjukdom och död.

 

Så genom att helt enkelt ändra levnadsvanor, kunde kvaliteten på många liv förbättras och räddas från döden. Låt oss ta en ordentlig titt på våra livsstilsval.

 

Källa:
Folkhalsomyndigheten.se (2014) Livsstilen vållar tusentals dödsfall.

 

Hämtad från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/livsstilen-vallar-tusentals-dodsfall/

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV