Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Helsetips

Like barn leker best

En nylig studie som tok for seg sosiale nettverk og akademiske prestasjoner, ga noen interessante, men ikke spesielt overraskende funn. Karakterer påvirkes av hva slags venner man har. De som var sammen med ambisiøse studenter, hadde selv lettere for å få gode akademiske resultater over tid, mens studenter som var sammen med venner som ikke gjorde noen særlig innsats, var tilbøyelige til å få dårlige karakterer. Hovedpoenget for studenter, og egentlig for alle, er å velge sine venner med omhu.

 

 

Kilde:

Dokuka, S., D. Valeeva og M. Yudkevich. 2020. How academic achievement spreads: The role of distinct social networks in academic performance diffusion, PLOS ONE.

DOI: 10.1371/journal.pone.0236737

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV