Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Hälsotips

Lika barn leka bäst

En färsk studie som undersökte sambandet mellan sociala nätverk och akademiska resultat fann några intressanta, men inte helt överraskande resultat. Vänner påverkar varandras betyg. Studenter som umgicks med vänner som var akademiskt framgångsrika tenderade att uppnå bättre akademiska resultat över tid. Medan de studenter som hängde med kompisar som det inte gick så bra för akademiskt, tenderade att få lägre betyg. Så budskapet för studenter, men även för alla åldrar, är att välja sina vänner klokt.

 

Källa:

Dokuka, S., Valeeva, D. and Yudkevich, M. (2020) How academic achievement spreads: The role of distinct social networks in academic performance diffusion, PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0236737

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV