Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Nyheter

LifeStyleVIEW Nr. 3, 2018

Prenumerera

Nå har neste utgave av LifeStyleVIEW magasinet kommet ut, og for å gi deg en smak av innholdet, kan du lese lederen her.

ET NYTT KAPITTEL

Det er 20 år siden min kone Theresa og jeg flyttet til Starrarp i Skåne – vårt første virkelige hjem sammen som et par. Vi stortrivdes der og trodde at vi aldri ville flytte derfra. Det var der vi startet LifeStyleTV for 13 år siden. Driften har vokst gjennom disse årene og vi planla å utvide og bygge et nytt anlegg på markene like ved.

 

Som mennesker er vi ofte redd for forandring. Vi liker det kjente, det vi er fortrolig med – det gir oss en følelse av trygghet. For mange er tanken om å flytte, bytte jobb, starte på en ny skole osv. bare for overveldende og fylt med usikkerhet. Og jo lenger man har vært på et sted, desto vanskeligere blir det å flytte. Men en forandring kan også ha positive sider. Det kan gi nye muligheter, hjelpe oss å starte et nytt kapittel i livet, legge om gamle vaner, foreta nye livsstilsvalg, få nye ideer og inspirasjon.

 

Det å skulle flytte LifeStyleTV fra Skåne til Värmland var en stor beslutning å ta, og slett ikke lett. På denne tiden for bare ett år siden hadde vi ingen anelse om at vi skulle flytte til et helt nytt sted, og hvis vi hadde visst det, ville det ha overveldet oss. Men vi gleder oss til å ta fatt på de nye mulighetene og starte et nytt kapittel for LifeStyleTV. Vi har allerede blitt godt mottatt, og den varme og åpenhet som folk viser i området rundt vårt nye anlegg, Hagegården, har gjort inntrykk på oss. Til alle våre nye naboer sier vi: Vi gleder oss til å treffe dere og bli kjent med dere.

 

Og til alle i Skåne som vi har lært å kjenne personlig eller gjennom LifeStyleTV: Takk for de gode årene vi har hatt sammen og for vennskapet. Hold kontakten og fortsett å følge oss på LifeStyleTV og i LifeStyleVIEW. Les mer om LifeStyleTVs nye hjem, Hagegården, på side 14. Sett av litt tid i denne travle juletiden og hygg deg med bladet – og ikke vær redd for forandringer!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Ansvarlig redaktør

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV