Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

nyheter

Ny utgåva av LifeStyleVIEW — Tema: Sinnet

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut.

 

LEDARE: Sinnet

 

För många år sedan hade jag en äldre vän. Hon älskade att hjälpa andra och som pensionär hade hon alltid mycket att göra som frivilligarbetare i vår församling, eller att hjälpa någon behövande. Jag flyttade till ett arbete utomlands under en period och när jag kom tillbaka så blev jag förvånad över hur min vän hade förändrats. Hon var rädd och misstänksam. Hon kunde gömma sig under bord eller låsa in sig på konstiga ställen. Hon var övertygad om att någon försökte döda henne. Sedan kom diagnosen demens, som snabbt rövade bort vännen som jag hade känt. Det enda som blev kvar var det yttre skalet av en människa. 

 

Sinnet, med alla sina motstridiga tankar och känslor, är intressant och komplicerat. Det kan spela olika spratt med oss, som det gjorde med min vän. Just nu är vi mitt i en pandemi, men det är inte bara coronavirus som ställer till det för oss. Ensamhet, isolering, depression, oro, ångest, ängslan och stress ökar alla i dess kölvatten. Vår mentala hälsa angrips också. 

 

I detta nummer av tidningen fokuserar vi på vårt sinne och olika aspekter av mental hälsa. ”Nedstängt” liv (sidan 6) och Praktiska steg för att handskas med oro (sidan 26) ger jordnära råd för att handskas med den rådande pandemin. Kampen mot ätstörning (sidan 14) ger inblickar i kampen mot ätstörningar och Jag mår inte bra, men säg det inte till någon (sidan 22) utforskar skammen som kan överskugga mentala störningar, men också hjälpen som finns. Och det är hjälpen som vi vill fokusera på – för det finns hjälp! 

 

Trevlig läsning! 

 

Theresa Nybo, MPH, Hälsoredaktör

 

Prenumerera gratis här.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV