Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

LifeStyleMini

Löftet om frid

Det är frid som du behöver – Himlens förlåtelse och frid och kärlek i din själ. Pengar kan inte köpa den, intellektet kan inte köpa den, visdom kan inte uppnå den, och du kan aldrig hoppas att genom egna ansträngningar försäkra dig om friden. Men Gud ger friden till dig som en gåva, ”utan pengar och utan pris.” (Jesaja 55:1). Den är din om du bara räcker ut din hand och tar emot den. ”Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jesaja 1:18). ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.” (Hesekiel 36:26).

 

Du har bekänt dina synder och av hjärtat lämnat dem. Du har beslutat att ge dig själv till Gud. Gå nu till Gud och be att han skall rena dig från all synd och ge dig ett nytt hjärta. Tro sedan att han gör det eftersom han har lovat. Detta är vad Jesus lärde ut medan han var på jorden, att den gåva som Gud lovar oss, den måste vi tro att vi i får och så är den vår. Jesus botade människors sjukdomar när de hade tro på hans makt. Han hjälper oss i saker som vi kan se för att på så sätt inspirera oss att få förtroende för honom om saker som vi inte kan se – vilket leder oss att tro på hans makt att förlåta synder. Det klargör Jesus när han helar den förlamade mannen: ”Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder” – Sedan sade han till den lame: ”Stig upp, ta din bädd och gå hem!” (Matteusevangeliet 9:6). Också evangelisten Johannes säger när han talar om Kristus underverk ”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” (Johannesevangeliet 20:31).

 

Agera på Löftet

Av Bibelns berättelse om hur Jesus botade de sjuka kan vi lära oss något om hur vi kan tro på honom för att få syndernas förlåtelse. Låt oss se på berättelsen om den lame i Bethesda. Den stackars sjuke var hjälplös. Han hade inte använt sina lemmar på trettioåtta år. Men Jesus befallde honom: ”Stå upp, ta din säng och gå.” Den sjuke kunde ha sagt: ”Herre, om du vill göra mig hel, så skall jag lyda ditt ord.” Men nej, han trodde på Kristi ord att han hade blivit frisk, och han ansträngde sig för att gå, han ville gå och han kunde gå. Han agerade på Kristi ord och Gud gav kraften. Han blev frisk.

 

På liknande sätt är du som en syndare. Du kan inte sona dina tidigare synder, du kan inte förändra ditt hjärta och göra dig själv helig. Men Gud lovar att göra allt detta åt dig genom Kristus. Du tror på löftet. Du bekänner dina synder och ger dig själv till Gud. Du väljer att tjäna honom. Lika säkert som du gör detta kommer Gud att uppfylla hans ord till dig. Om du tror på löftet, – tror att du är förlåten och renad – så Gud levererar faktum, du blir frisk, precis som Kristus gav den lame kraft att gå när han trodde att han hade blivit frisk. Det är så om du tror det.

 

Vänta inte tills du känner att du är frisk, men säg: ”Jag tror det, det är så, inte för att jag känner det, utan därför att Gud har lovat.” Jesus säger: ”Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.” (Markusevangeliet 11:24). Det finns ett villkor för detta löfte- att vi ber enligt Guds vilja. Men det är Guds vilja att rena oss från synd och att göra oss till sina barn, så att vi kan leva ett heligt liv. Så vi kan be om välsignelser, och tro att vi får dem, och tacka Gud för att vi har fått dem. Det är vårt privilegium att gå till Jesus för att bli renade från synd och så att stå inför Guds lag utan skam eller ånger. ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, för dem som inte lever efter köttet utan lever i Guds Ande.” (Romarbrevet 8:1).

 

”Nu tillhör ni inte er själva, han har friköpt er och priset är betalt! Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta… utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.” (1 Petrusbrevet 1:18, 19). Genom denna enkla troshandling på Gud så har den Helige Ande fött ett nytt liv i ditt hjärta. Du har som ett barn fötts in i Guds familj, och han älskar dig på samma sätt som han älskar Sin Son.

 

Nu när du har gett dig till Jesus, gå inte tillbaka, dra dig inte bort från honom, utan säg varje dag: ”Jag tillhör Kristus, jag har gett mig själv till honom.” Be honom att ge dig sin Ande och bevara dig genom hans nåd. Då det är genom att ge dig själv till Gud och att tro på honom, som du blir hans barn, på samma sätt skall du leva i honom. Aposteln säger: ”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom.” (Kolosserbrevet 2:6).

 

En del av oss tycks känna att vi måste ha en prövotid. Vi tycks tro att vi måste bevisa för Gud att dessa reformer är verkliga i våra liv innan vi kan ta emot hans välsignelse. Men vi kan göra anspråk på Guds välsignelse redan nu. Vi måste ta del av hans nåd och Kristi Ande för att hjälpa oss i våra svagheter, för annars kan vi inte stå emot det onda. Jesus älskar att låta oss komma till honom precis som vi är, syndiga, hjälplösa och helt beroende av honom. Vi kan komma med all vår svaghet, vår dårskap, vår egen synd och skuld, för att falla ned inför hans fötter i ånger. Det är hans ära att omfamna oss med sina kärleksarmar och att läka våra sår och att rena oss från all orenhet.

 

Här är det som tusentals misslyckas för de tror inte att Jesus förlåter dem personligen, var och en. De tar inte Gud på hans ord. Det är en förmån för alla som uppfyller villkoren att själva veta, att förlåtelse ges fritt för varje synd. Lägg bort den felaktiga tanken att Guds löften inte är avsedda för dig. Guds löften är till varje ångerfull överträdare. Styrka och nåd har getts genom Kristus för att av tjänande änglar föras till varje troende själ. Ingen av oss är så syndfull så att vi inte kan finna kraft, renhet och rättfärdighet i Jesus, som dog för oss och våra synder. Han väntar på att få klä av oss syndens fläckade och smutsiga klädnad för att klä oss i sin vita rättfärdighets dräkt. Jesus erbjuder oss evigt liv och inte död.

 

Se upp, alla ni som tvivlar och är rädda, ty Jesus lever för att vädja och för att gå i förbön för oss. Tacka Gud för gåvan – hans kära Son – och be att Jesus inte har dött för dig förgäves. Guds Ande inbjuder dig idag. Kom helhjärtat till Jesus, och du kan göra anspråk på hans välsignelse.

När du läser Guds löften kom då ihåg att de är uttryck för Guds outsägliga kärlek och medlidande. Guds oändliga kärleks stora hjärta sträcker sig ut mot oss syndare med gränslös medkänsla. ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd.” (Efesierbrevet 1:7). Ja, tro bara att Gud är din hjälpare. Han vill återupprätta sin moraliska bild i människan. När du nalkas honom med bekännelse och omvändelse, så kommer han att nalkas dig med nåd och förlåtelse.

 

Text baserad på boken Vägen till Kristus. Beställ den från LifeStyleTV.

Bibelcitaten från Svenska Folkbiblen.

Källa: GLOWonline.org. Använt med tillstånd.

 

 

Ännu en tom dag

Ännu en tom dag

SE | 2 min

När livet känns tomt & våra ansträngningar inte kan stilla smärtan, kan friden då komma som en gåva?

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV