Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

LifeStyleMini

Hva skjer?

Tiden vi lever i ligner ikke noe verden har sett før. Landets ledere, forretningsmenn og myndigheter ser på nasjonens og verdens tilstand og lurer på hva som blir det neste. Alle følger med på nyhetene. Alle holder øye med de ustabile politiske forholdene rundt om i verden, og ser naturkatastrofer ramme alle, fra de fattigste til de rike, der hus og byer ødelegges. De er pinlig berørt når de leser nyhetsreportasjer som viser moralens forfall. De ser hvor intense disse hendelsene er, og forstår at store ting er i ferd med å skje, ting som vil forandre verdenshistoriens retning. Folk stiller seg selv spørsmålet: Nærmer vi oss slutten?

 

Det ser ut til at det alltid kommer en ny teori om når og hvordan verden vil ende. Rundt årtusenskiftet var det mye snakk om at år 2000 var slutten. Det var det tydeligvis ikke. Nå for tiden snakker folk om år 2012 og kommer med teorier om hvorfor de tror dette er året det skjer. Det er mange teorier i omløp, men når det gjelder profetier har det aldri eksistert en mer pålitelig bok enn Bibelen.

 

Profetier i Bibelen

Det finnes hundrevis av profetier i Bibelen som allerede er oppfylt. I gamle Egypt fikk farao på forhånd vite at det ville komme syv år med overflod etterfulgt av syv år med ekstrem tørke (Første Mosebok 41). Nasjonen Israel oppdaget i Jeremia 25 at de ville bli tatt til fange av babylonerne på grunn av deres manglene troskap. Når dette skjedde, fikk kongen som tok dem til fange en drøm som står nedskrevet i Daniel 2. Denne drømmen var en profeti om verdensrikene som skulle komme gjennom historien frem til verdens ende.

 

Noen av de mest oppsiktsvekkende profetiene i Bibelen er de svært nøyaktige profetiene om Jesu. I Daniel 9,25-27 er tidspunktene profetert for når Jesus skulle bli født, og når han kom til å dø. Andre tekster igjen, som Jesaja 53,7 og Salme 22,8-9 forutsier andre deler av Jesu liv.

 

Bibelen og endetidsprofetier

Selv om vi finner mange forskjellige typer profetier i Bibelen, er en av de vanligste typene apokalyptiske profetier, eller endetidsprofetier. Det er to bøker som i hovedsak inneholder denne typen profetier: Daniels bok i det Gamle Testamentet, og Åpenbaringens bok i det Nye Testamentet. Faktisk nevner hvert 25. vers i det Nye Testamentet Jesu annet komme.

 

På tross av alt som er skrevet om Jesu annet komme i Bibelen, blir det ikke fortalt noe om når dette vil skje. “Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare Faderen” (Evangeliet etter Matteus 24,36). “Men Herrens dag skal komme som en tyv …” (2 Peters brev 3,10). Men det blir gitt visse retningslinjer slik at man skal kunne vite når tiden nærmer seg. “Og dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig” (Evangeliet etter Matteus 24,6). “Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folk bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet” (Evangeliet etter Lukas 21,25-27).

 

Bibelen gir oss her noen milepæler som viser når vi nærmer oss slutten. Det vil komme naturkatastrofer og kriger, og folk vil være redd for hva som skal skje videre. Men det er ikke det eneste som står om slutten. Matteus 24,24 advarer oss: “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.” Så ifølge Bibelen vil det være mer enn bare fysisk ødeleggelse og kaos mot historiens slutt. Det samme vil også finne sted på et åndelig plan.

 

Satan har som mål å føre så mange som mulig bak lyset, og han skiller ikke mellom de som går i kirken, og de som ikke gjør det. Han er likeglad om du kaller deg ateist, kristen, buddhist, eller noe annet. Faktisk liker han det hvis du går i kirken, men ikke lever etter det du bekjenner deg til. Hvis vi ser nøye på bibelhistorien, ser vi at folk som hevder at de følger Gud, men ikke gjør det, lider samme skjebne som de som avviser å bli kjent med Gud i det hele tatt. “På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud” (Johannes’ første brev 2,3).

 

Hvordan kan jeg være forberedt?

Man må spørre seg om hvordan man kan forberede seg på historiens avslutning. Bibelen gir oss flere retningslinjer for hvordan vi kan forberede oss. Hvis vi følger dem helhjertet kan vi være sikre på å være klar når Jesus kommer igjen.

 

Tro ikke at du er immun. I Matteus 24 advarer Jesus oss flere ganger om ikke å bli lurt. Han ville nok ikke ha lagt så stor vekt på det hvis han ikke hadde sett hvor stor faren for dette er. Verdens ende vil bli tøff! Daniel 12,1 forteller oss: “Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod.” Det kommer ikke til å bli lett, men Bibelen er også full av håp. “Men den som holder ut til enden skal bli frelst” (Evangeliet etter Matteus 24,13). “Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone” (Åpenbaringen 3,21). Hvordan vet man at man ikke blir lurt? “Hvis de ikke snakker i henhold til dette ordet [Bibelen], er det fordi det ikke er lys i dem” (Jesaja 8,20).

 

Gi hele livet ditt til Jesus. Ikke bare litt her og der. Gud kan bare tilgi det du overgir til ham. Satan elsker at folk sier de tilhører Gud, mens de egentlig bare følger sin egen vilje. Dette er ikke noe du må utsette til senere. «Vær på vakt, hold dere våkne! For dere vet ikke når tiden er inne” (Evangeliet etter Markus 13,33). Vær klar for Jesu komme uansett når det måtte være. Ikke lur deg selv til å tro at det skjer om 20 år eller om tre år. Ingen vet det – så vær klar nå!

 

Fortell vennene dine om det. Noe annet som vil skje før slutten kommer, er at alle mennesker kommer til å velge hvem de vil tjene. Matteus 24,14 sier: “Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” Ved historiens ende vil det være kun to grupper mennesker: de som tjener Gud og er klar til å se ham komme i skyene med herlighet (Jesaja 25,9), og de som blir ødelagt av hans komme (Åpenbaringen 6,16-17).

 

Du har bare to valgmuligheter: Ta imot Jesu åpne invitasjon, og lev livet ditt for ham, eller lev livet som du selv vil – ved mållinjen vil du oppdage at det ikke var verdt det, for du mister ditt evig liv. Historiens ende er ikke bare snakk: Det skjer snart, og det vil bli tøft.

 

Hva velger du?

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV