Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

LifeStyleMini

Finn hvile igjen

Før pleide det å være slik at tv-stasjonene sluttet sendingene ett eller annet tidspunkt rundt midnatt. Ikke nå lenger. Nå for tiden er de små timer fylt med ulike typer programmer og filmer. Alle som er oppe på denne tiden, blir bombardert med uendelige nyheter, værmeldinger, overbevisende TV-shopping og reklameinnslag for dingser og innretninger de ikke visste de trengte. Selv i små byer kan man finne butikker som har åpent til langt ut på kvelden. Vi lever i en verden, som i større og større grad har døgnåpent.
 
Tiden du bruker på dagens gjøremål er travlere enn noen sinne. Å ha flere baller i lufta samtidig, er visst noe som forventes at alle burde mestre. Til og med på veien kan du ringe og ta telefonen, sende en melding til onkelen din i Tromsø, holde deg oppdatert på aksjeverdiene, være nyhetsoppdatert, få med deg resultatene fra dagens fotballkamp i Spania og laste ned musikk eller video på din smartphone eller netbook.
 
For mange har jobben gått fra å være en åttetimers dag til å bli en tilstand du er til stede i hver eneste våkne time, og således har kontoret, forretningene og verden invadert hjemmene våre. Før eller senere går det likevel opp for oss at vi trenger hvile – ikke total inaktivitet, men rett og slett et temposkifte. En forandring fra endeløse bekymringer om aksjeverdier og sluttresultatet av neste kvartfinale… til ting som er både tidløse og evige. En forandring, ja, til kjærlighet, til familie og til vår plass i universet. ”Det uutforskede liv er ikke verdt å leve,” mente Sokrates, og vi ser mer og mer at dette stemmer. Vi jobber og planlegger, strever og oppnår, men hvor skal det ende? Så lenge vi lar oss fengsle av strømmer med data som fyller lufta rundt oss som en usynlig tåke, kommer vi ikke til å ta en pause og fundere over de virkelig viktige spørsmålene.
 
Det har kommet så langt at forretningspublikasjoner som Wall Street Journal, etterlyser en – tro det eller ei – tilbakeføring av en sabbat. En lederartikkel fra 15. juni 2007, ”Sabbatens forfall” av Mollie Ziegler Hemingway, sier det slik: ”Baksiden av den velstanden vi nyter, er at vi har byttet ut vår ene hviledag for enda en dag med slit. Tempoet i både handel og teknologi sørger for utenkelige muligheter til å ignorere familie, religion og hvile – ikke bare på sabbaten, men hver eneste dag i uka.
 
”Sabbaten tilbyr oss nøyaktig den motgiften vi trenger for å fortrenge dagens overdose av informasjon og plager med angst. Sabbaten sørger for et avbrekk, hvile, en pust i bakken vekk fra den konstante aktiviteten og endeløse mengden av ”nyheter”.
 
Bibelen forteller at Gud bygde vårt behov for hvile – og botemiddelet – inn i selve skapelsesfabrikken. Gud ”velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte” (1 Mosebok 2,3). Ved å hvile fra alt arbeidet som han hadde gjort, sørget Gud for en modell og et eksempel for oss. I de ti bud gjør han det klart og bindende: ”Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud” (2 Mosebok 20,9-10). Legg merke til at teksten ikke sier: ”Arbeid seks ut av sju dager, og hvil på én dag”. Det helt klart at den sjuende dagen er sabbaten. Den sjuende dagen, ikke en sjuende dag. Og den dagen er lørdag.
 
Lørdag? Du har kanskje lært at sabbaten, lørdag, ble gitt på Sinai bare for jødene. Vel, hvis det er sant, vil budet ”du skal ikke slå i hjel” og ”du skal ikke stjele” også bare gjelde jødene. Eller kanskje du har hørt at korset avskaffet sabbatsbudet. Det ville bety det samme som at vi nå er frie til å myrde og stjele – og det er det jo ingen som mener. Kanskje du har lært at vi tilber på søndag til ære for Herrens oppstandelse. Denne begivenheten er selvfølgelig viktig å huske. Men Bibelen har ikke bedt oss om å minnes oppstandelsen. Imidlertid blir vi bedt om å huske at han døde (1 Korinterbrevet 11,26).
 
Jesus ber oss huske hans død, en slående parallell til måten de ti bud ber oss om å huske sabbaten. Den eneste hele dagen Jesus hvilte i graven var – sabbaten. I stedet for å oppheve sabbaten, forsterker Jesu’ død den. Akkurat som han hadde hvilt fra arbeidet med skapelsen på den sjuende dagen i skapelsesuka, hvilte Jesus fra arbeidet sitt med å frelse på den sjuende dagen i frelsesuka.
 
De fleste av oss liker ikke begreper som ”bud” eller ”lydighet”. Akkurat i dette tilfellet er det tåpelig. Tenk deg en lege som ber deg om å holde ferie, og så forteller han deg at han har planlagt en ferie spesielt designet for å møte dine dypeste behov. Det er det sabbaten er. Jesus sa selv: ”Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.” (Evangeliet etter Markus 2,27) Det betyr at sabbatenikke er noe man skal holde for fasadens skyld – slike ting er de seks andre dagene overfylte med. Sabbaten er en hvile skreddersydd til våre behov.
 
Men hvorfor ikke søndag eller tirsdag? Hvorfor lørdag? Husker du at skapelseshistorien i Første Mosebok fortalte oss at ”Gud velsignet den sjuendedagen og lyste den hellig”?
 
Hva betyr det å ”lyse noe hellig”? Da Moses stod foran den brennende busken, stod han på hellig grunn. Hva gjorde den hellig? Guds nærvær. Gud gjør sabbaten hellig ved å være til stede på den dagen på en spesiell måte.
 
”Vent nå litt,” sier du kanskje. ”Er ikke Gud tilstede hver dag?” Selvsagt er han det. Gud er tilstede overalt – men Moses behøvde ikke å ta avseg skoene overalt, kun ved den brennende busken. Akkurat som med sabbaten var Gud til stede i den brennende busken på en spesiell måte som skiller seg fra den måten han er til stede overalt ellers. Og de som setter til side lørdag, den sjuende dag, til å hvile fra deres hverdagslige gjøremål og til å møte familien og Gud, kan vitne om at han virkelig kan oppleves på en spesiell måte den dagen.
 
Hvis du skulle ha lyst til å utforske de mulighetene sabbaten gir, finnes det noen som bor i nærhetensom vil være glad for å kunne dele det med deg.Du kan finne ut mer om dette, og også mye annen interessant og nyttig informasjon, på vår internettside, www.lifestylemini.no.
 
Bestill boken Veien till Kristus fra LifeStyleTV
 
Kilde: GLOWonline.org. Brukt med tillatelse
 

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV