Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

LifeStyleMini

En intelligent tro?

Jakob og Mark var to venner med veldig forskjellig tro. Jakob trodde på Gud som en allmektig konge; Han som skapte alt i denne verden. Mark var en hengiven ateist, som hånte religion og troende. Han trodde at hele verden, inkludert ham selv, var blitt til ved en tilfeldighet; ved et biologisk uhell. “Hvordan vet du at Gud eksisterer, og at Bibelen ikke bare er en bok med eventyrfortellinger?” undret Mark ofte. “Gud eksisterer fordi Bibelen sier det, og du kan stole på Bibelen fordi det er Guds ord,” ville Jakob svare. Mark pleide derfor å flire av ideologien hans, og si: “Det er akkurat som å si: ”Jeg er en god kollega fordi Frank sier at jeg er det. Hvordan kan vi stole på Frank? Enkelt: Jeg vil stemme på ham.”” Den sirkulære logikk, som Jakob henviser til, er ikke holdbar. Den vil ikke overbevise noen om Guds eksistens, eller om Bibelens troverdighet. Likevel er det mange i dag som ikke har en bedre forklaring på deres tro på Bibelen. Er det konkrete beviser til fordel for Bibelens troverdighet? Må intelligens og resonnement forsvinne ut av bakdøren når folk blir kristne?

Drømmen

En måte å teste Bibelens troverdighet på, er ved å se på profetiene (en forutsigelse av fremtiden). En av Guds påstander er at han gjennom Bibelen kan forutsi fremtiden (Jesaja 46, 9-10). Ved å undersøke historiske opptegnelser i Daniels bok om oldtidens Babylon, vil vi finne hjelp til å besvare spørsmålet om Bibelens troverdighet. Her finner vi en konge med navn Nebukadnesar. Han var en regent som ikke bare er beskrevet i Bibelen, men også i andre historiske opptegnelser1. En natt hadde han en foruroligende drøm. Da han våknet kunne han ikke huske selve drømmen; bare at den plaget ham. Han sammenkalte vismennene sine, og befalte dem å fortelle ham drømmen og dens betydning. Vismennene hans var forbløffet over denne befalingen. De sa: “Det er ikke et menneske på jorden som kan si kongen det han vil vite…” (Daniel 2,10). Det er her at en hebraisk mann med navnet Daniel kommer inn i bildet. Daniel var blitt tatt som fange til Babylon da han var ungdom. Han trodde på Gud. Da sjefen for kongens livvakt, Arjok, fortalte Daniel om beslutningen, gikk Daniel til kongen og ba om tid til å kunne fortelle ham drømmen og tydningen av den. Det gikk kongen med på. Daniel gikk hjem og søkte oppriktig etter visdom fra Gud. Gud svarte på hans inntrengende bønner, og “hemmeligheten (ble) åpenbart for Daniel i et syn om natten” (Daniel 2,19). (Parentes tilføyd)

Den store historiske statuen

Neste morgen gikk Daniel til kongens tronesal og fortalte drømmen for ham. Kongen hadde sett en stor statue. Den var oppdelt i fem forskjellige deler. Hodet var av gull, armene og brystet av sølv, magen og hoftene av bronse, bena av jern, og føttene dels av jern og dels av leire. Det kom en stor stein som traff statuen. Den ødela statuen fullstendig, slik at den ble til støv som vinden førte vekk (Daniel 2,31-35). Daniel fortalte kongen om tydningen av drømmen. Hodet av gull representerte Babylon (Daniel 2,38). Sølvet representerte Medo-Persia. Bronsen symboliserte Grekenland. Bena av jern representerte Rom2. Føttene og tærne, som var dels av jern og dels av leire, representerte det delte Romerriket; både svakt og sterkt. Likesom jern ikke blander seg med leire, ville disse nasjonene heller ikke holde sammen. Den store steinen som ødela statuen, representerte Guds rike. “Og… Gud (vil) opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges… Det skal knuse og gjøre enda på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet.” (Daniel 2,44) (Parentes tilføyd)

Oppfyllelsen av drømmen

Hver eneste av disse forutsigelsene av kongerikene, representert ved metaller, har gått i oppfyllelse med en ufeilbarlig nøyaktighet. Det første kongeriket, Babylon, regjerte i verden fra 605 til 539 f.Kr. Media og Persia regjerte fra 539 til 331 f.Kr. Det neste imperiet, Grekenland, dominerte fra 331 til 168 f.Kr. Jernriket Rom regjerte fra 168 f.Kr. inntil 476 e.Kr. Det siste kongeriket, som var inndelt i mindre riker, representerte det delte Romerriket- det moderne Europa – som stadig blir separert i dag. Bibelen var nøyaktig i sin identifikasjon av de fem kongerikene, og tiden når de ville oppstå.

Flere konkrete beviser

Skeptikere mener at Daniels forutsigelser er falske, og at boken hans ble skrevet mye senere i historien. Om dette skulle være sant, inneholder Dødehavsrullene likevel åtte manuskripter fra Daniel, hvor den eldste dateringen er datert til 125 f.Kr.2 Dette viser at denne profetien uansett må ha blitt skrevet mange hundre år før Rom ble delt, og vi fikk de ulike nasjonene som i dag er det moderne Europa. Denne profetien er bare ett eksempel ut av hundrevis som kunne ha blitt sitert for å vise at Bibelen er inspirert. Et annet konkret eksempel er profetien i Daniels bok, kapittel 9, hvor den eksakte tiden for Jesu dåp og død ble forutsagt hundrevis av år i forveien3. Etter en gjennomgang av disse troverdige bevisene, som vi finner i de bibelske profetiene, må vi derfor konkludere at Gud og Bibelen er troverdige. Daniels bok, kapittel to, viser oss klart hvor sann og nøyaktig en av disse forutsigelsene er. Dette gir grobunn for en intelligent tro. Bibelen er Guds inspirerte ord, og vi kan stole på den som vår guide i enhver situasjon.

 

Om du likevel kun tror på denne informasjonen uten å gjøre noe mer, vil det ene og alene bare forbli informasjon. Tro alene har ingen frelsende kraft over livene våre. Troen vår må forvandle oss. Det er av største betydning at vi ikke bare tror på Bibelen, men at vi samtidig tillater den å forandre oss. Bibelen sier at “også de onde åndene tror det – og skjelver.” (Jakob 2,19) Hvis vi tillater det, vil Gud ta livet ditt og forvandle det til noe veldig vakkert. Vil du tillate det?

Kilder:

1. Søk på “Nebukadnesar II” på wikipedia.org

2. “Meaning of the Dead Sea Scrolls”, s. 137, James C. VanderKam, Peter Flint
3. “The Next Super Power”, Mark Finley

Vil du å vite mer?

Vi kan også anbefale deg å bestille gratis studiemateriale om Daniels bok og ulike andre emner fra Norsk Bibelinstitutt.
 Gå til: http://www.norskbibelinstitutt.no/bibelkurs/pofeten-daniels-bok/

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV