Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Kosthold Og Demens

 

“Hvert tredje sekund er det noen i verden som dør av demens. Demens er en av de fremste årsakene til dødsfall og uførhet, og det finnes ikke behandling som kan hindre, bremse eller reversere sykdommens
gang.”

 

Dette står i innledningen til en fersk studie som ser på den virkningen kostholdet, spesielt en plantebasert kost, har på mental funksjon. Denne studien gjennomgikk andre studier som tar for seg middelhavsdiettens virkning på mental
funksjon.

 

De fleste av studiene viste ubetydelige resultater. Men den mest robuste studien ga visse løfter om bedre mental funksjon for dem som har et mer plantebasert kosthold. Middelhavskosten har allerede vist seg å hjelpe mot hjerte- og karsykdom
og andre kroniske sykdommer.

 

Så bedre vaskulær funksjon kan være en av måtene plantekost kan gi større mental ytelse på.

 
Tekst:  Theresa Nyb

 

 

Kilde: Radd-Vagenas, S., Duffy, S. L., Naismith, S. L., Brew,
B. J., Flood, V. M., Fiatarone Singh, M. A. (2018). Effect of the
Mediterranean diet on cognition and brain morphology and function:
A systematic review of randomized controlled trials. American Journal
of Clinical Nutrition, 107(3):389-404. doi: 10.1093/ajcn/nqx070.

 

 

 

Dette er en av studiene som ble presentert på den 7th International
Congress on Vegetarian Nutrition.

 

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV