Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Kostfiber minskar risken av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Dess dödlighet har minskat kraftigt av framsteg inom diagnostiska åtgärder, kirurgi och kemoterapi. Men kost kan spela en roll för att förebygga bröstcancer helt och hållet. Högre östrogennivåer i blodet är en riskfaktor att främja utvecklingen av bröstcancer. Kvinnor som äter en fiberrik kost tenderar att ha lägre blod östrogennivåer och därför har en lägre risk.

 

En artikel publicerad i American Journal of Clinical Nutrition, granskade tillgänglig data om kost och bröstcancer. Totalt 16 848 fall av bröstcancer inträffade bland 712 195 deltagare i 10 prospektiva studier på intag av kostfiber och bröstcancer. En fiberrik kost minskade risken för bröstcancer med 11%. En dos-respons hittades, som visar att för varje 10 extra gram av kostfiber sjönk risken med ytterligare 7% per dag .

 

Äta fiberrik mat kommer definitivt att minska risken för att utveckla bröstcancer. Ellen White, en 1800-tals hälsoreformator, måste ha insett fördelarna med en fiberrik kost när hon rådde: ”Vi måste hålla mer strikt till en enkel diet av frukt, nötter, frön och grönsaker.” (Counsels on Diet and Foods, 329)

 

Elvin Adams, MD, MPH

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV