Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Kost Och Demens

 

”Var tredje sekund dör någon i världen av demens. Demens är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder utan någon behandling för att förhindra, sakta ner eller vända sjukdomsförloppet.”

 

Detta är inledningen till en nyligen publicerad studie som undersöker effekten av kost, särskilt en växtbaserad kost, på mental funktion.

 

Studien granskade annan forskning om medelhavskostens inverkan på den mentala funktionen. De flesta av studierna presenterade obetydliga resultat. Men den mest robusta av studierna gav förhoppningar om bättre mental funktion för dem som äter en mer växtbaserad kost.

 

Medelhavskosten har redan visat sig hjälpa mot hjärtkärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Förbättrad blodcirkulation kan vara ett av de sätt som den växtbaserade kosten kan hjälpa den mentala prestationsförmågan.

 

 

Text: Theresa Nybo

 

 

Källa: Radd-Vagenas, S., Duffy, S. L., Naismith, S. L., Brew,
B. J., Flood, V. M., Fiatarone Singh, M. A. (2018). Effect of the
Mediterranean diet on cognition and brain morphology and function:
A systematic review of randomized controlled trials. American Journal
of Clinical Nutrition, 107(3):389-404. doi: 10.1093/ajcn/nqx070.

 

 
Detta är en av studierna som presenterades vid 7th International
Congress on Vegetarian Nutrition.

 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV