Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Frågan om kalcium

 

Flera nya studier väcker frågor om rekommendationer om kalciumtillskott för att öka bentätheten och minska risken för frakturer. Dessa studier visade att ökat kalciumintag från antingen tillskott eller kostkällor kan inte vara lika effektivt i att stödja bentäthet eller minska frakturrisk som en gång troddes. Forskare i en studie fann att ökat kalciumintag resulterade i endast små ökningar i bentäthet i 14 000 personer som var över 50 år gamla, men förändringarna var så små att de inte skulle vara kliniskt signifikanta (1). En annan studie visade att ett ökat kalciumintag på över 45 000 personer inte minskade risken för frakturer (2).

 

Fred Hardinge DrPH, RD
Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

 

1. Tai, V. Leung, W., Grey, A., Reid, I. R., and Bolland, M., J., (2015) Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015;351:h4183 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h4183

 

2. Bolland, M. J., Leung, W., Tai, V., Bastin, S., Gamble, G., D., Grey, A., and Reid, I. R.(2015) Calcium intake and risk of fracture: systematic review. MJ 2015;351:h4580. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h4580

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV