Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Håll Elektroniken Borta Från Barnens Sovrum!

 

Elektroniken tycks finnas överallt, men den borde nog inte finnas i barnens sovrum. En tvärsnittsstudie av över 500 dagisbarn i Hong Kong fann att förekomsten av elektroniska prylar i barnens sovrum var kopplad till sämre social kompetens, känslomässig mognad, språk och kognitiva färdigheter, kommunikationsförmåga och allmän skolmognad, jämfört med barn som inte hade elektronik i sina sovrum.

 

Detta kan vara en av anledningarna till att de främsta teknikexperterna inte tillåter sina barn att fritt använda elektroniska prylar, om de tillåter dem alls. Att begränsa användningen av elektroniska apparater kan vara svårt, men det kan vara mycket bra för barnen, både för den sociala utvecklingen och för skolmognaden.

 

Det kan vara precis den hjälp som barn behöver för att få en bra skolstart. Så när det gäller elektroniska prylar, bör föräldrar tänka noga innan man låter barnen ha dem i sina sovrum!

 

Text: Fred Hardinge

 

Källa: www.positivechoices.com

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV