Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Gir Valnøtter Vektøkning?

En toårig studie av friske eldre menneskers forbruk av valnøtter viser noe annet.

 

F orskere ved Loma Linda University fant at valnøtter kan være en del av det daglige kostholdet hos friske eldre mennesker uten å virke negativt inn på vektøkning eller vektkontroll. Funnet, som ble publisert 18. september 2018 i tidsskriftet Nutrients, utvider vår kunnskap om hvordan nøtter kan påvirke stort sett friske eldre som bor hjemme.
Studiens hovedforfatter, Edward Bitok, sa at det er en utbredt misforståelse at fettet i nøtter gir vektøkning og kan føre til problemer som fedme eller andre vektrelaterte helseproblemer som hjertesykdom eller diabetes. Forskningen viser imidlertid at nøtter er sunn snacks.

 

“Deres høye energiinnhold har fått mange til å tro på misoppfatningen om at nøtter gir uønsket vektøkning, så de unngår dem helt,” sa Bitok. “Denne studien gir oss bedre forstand på godt fett kontra dårlig fett.” Studien ble kalt: “Effects of Long- Term Walnut Supplementation on Body Weight in Free-Living Elderly: Results of a Randomized Controlled Trial”. Den handlet om virkningen av å spise valnøtter for kroppsvekt hos hjemmeboende eldre og viste resultatene av en randomisert kontrollert test.

 

Dette var en substudie fra studien om valnøtter og sunn aldring (“Walnuts and Healthy Aging Study”, WAHA), den første store studien som har testet om valnøtter spiller en rolle for sunn aldring.

 

“Deres høye energiinnhold har fått mange til å tro på misoppfatningen om at nøtter gir uønsket vektøkning, så de unngår dem helt.”

 

WAHA-studien var et toårig forsøk med tilskudd fra California Walnut Board and Commission og testet sammenhengen mellom daglig inntak av valnøtter og aldersrelatert kognitiv tilbakegang og makuladegenerasjon hos eldre. “Vi ville bidra med forskning som kan motbevise forestillingen om at fett i nøtter er usunt og gir vektøkning,” sa Bitok. “Vi gjennomførte studien først og fremst for å finne ut om de som spiste valnøtter hadde større risiko for vektøkning enn de som ikke spiste valnøtter.”
Tidligere studier av valnøttinntak og kroppsvekt har fokusert på yngre mennesker og dekket et kortere tidsrom. “Man har manglet forskning på langtidsinntak av valnøtter og deres innvirkning på kroppsvekten hos eldre voksne, og vi ønsket å fylle dette  tomrommet,” sa Bitok.

 

“Vårt håp var at eldre kunne inkludere nøtter i kostholdet uten å bekymre seg for vektøkning. Og det var det studien viste.”

 

Bitok, som var doktorgradsstudent i folkehelse ved Loma Linda University da studien ble gjennomført, arbeidet tett sammen med medforfatter Joan Sabaté, hovedforsker for WAHA-studien. “Vårt håp var at eldre kunne inkludere nøtter i kostholdet uten å bekymre seg for vektøkning,” sa Sabaté. “Og det var det studien viste.”

 

Studien undersøkte 307 deltakere mellom 63 og 79 år som var friske, hjemmeboende seniorer bosatt innenfor en radius på 90 kilometer fra Loma Linda University. Studien begynte i oktober 2012 og endte i juli 2016.
Tekst Janelle Ringer

 

Loma Linda University Health News, 3. oktober 2018
Kilde: Ringer, J. (2018). Two-year study finds healthy elders consuming nearly 300 calories of walnuts daily show no negative effects on body weight, composition. Loma Linda University Health News.

 

Publisert online 3. oktober 2018: https://News.LLU.edu/Research/two-year-Study-Finds-Healthy-Elders-Consuming-nearly-300-Calories-of-Walnuts-Daily-Show-No-Negative-Effects-Body-Weight-Compositio

 

 

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV