Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Fysisk aktivitet och Parkinsons sjukdom

En färsk studie från Karolinska Institutet i Stockholm fann att måttlig fysisk aktivitet i vardagen minskade risken för Parkinsons sjukdom jämfört med dem som är mer stillasittande. Forskare jämförde deltagare som var fysiskt aktiva med hushållssysslor och pendling till och från arbetet eller skolan under två timmar per vecka eller under sex timmar per vecka. Den mer aktiva gruppen hade en 43% lägre risk att insjukna jämfört med den mindre aktiva gruppen.

 

Att vara fysiskt aktiv särskilt i vardagliga aktiviteter är viktigt för hälsa och vitalitet.

 

Oxford University Press, 2014, November 19, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awu323

 

Karolinska Institutet, 2014, November 29

 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV