Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Faren ved stillesitting

I 1954 utga forskerne Doll og Hill en banebrytende studie som forbinder sigarettrøyking med kreft. Før dette ble røyking stort sett ikke regnet som noen helserisiko, og i visse tilfeller anbefalte man det for andre plager. Denne studien innvarslet en endring, og i 1962 falt sigarettsalget for første gang på ti år. Nå er det allment kjent at sigarettrøyking er forbundet med kreft, og alle annonser og pakker inneholder advarsler.

 

I dag betraktes fysisk aktivitet som godt, og mange mener de burde få mer mosjon. Men få er klar over den store risikoen som er forbundet med mangel på fysisk aktivitet. En studie fra 2018 viste at en stillesittende livsstil er mer skadelig enn røyking, diabetes og hjertesykdom. Faren med inaktivitet er kanskje ikke så godt kjent som røyking, men det er likevel livsfarlig. I et samfunn som blir mer digitalt, med mer arbeidsbesparende innretninger enn noen gang, er faren for å sitte for mye ganske reell. Men akkurat som med sigarettrøyking kan mer informasjon bidra til å snu trenden. Vi kan bli et aktivt samfunn, og det kan begynne med deg og meg!

 

Referans: Mandsager, K., Harb, S., Cremer, P.; et al (2018) Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing, JAMA Network Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3605

 

Kilde: www.edition.cnn.com/2018/10/19/health/study-not-exercising-worse-than-smoking/index.html

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2021 LifeStyleTV