Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Faran med stillasittande

År 1954 publicerade forskarna Doll och Hill en banbrytande studie som visade sambandet mellan cigarettrökning och cancer. Fram till dess ansågs rökning i allmänhet inte vara en hälsofara och i vissa fall rekommenderades den även för olika krämpor. Denna studie lade grunden till en förändring, och år 1962 sjönk cigarettförsäljningen för första gången på ett årtionde. Nu är det allmänt känt att cigarettrökning orsakar cancer, med varningstexter i varje annons och på alla cigarettpaket.

 

Idag anses fysisk aktivitet vara bra och många tycker att de borde få mer motion. Men få inser den stora risken med inaktivitet. En studie 2018 fann att en stillasittande livsstil är sämre för hälsan än rökning, diabetes och hjärtsjukdomar. Farorna med inaktivitet kanske inte är så allmänt kända som rökning, men de är ändå dödliga. I ett samhälle som blir alltmer digitaliserat, med fler arbetsbesparande apparater än någonsin tidigare, så är risken att bli stillasittande mycket verklig. Men precis som det är med cigarettrökning, så kan mer information hjälpa till att vända strömmen. Vi kan bli ett mer aktivt samhälle och det kan börja med dig och mig!

 

Referens: Mandsager, K., Harb, S., Cremer, P., et al. (2018). Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing, JAMA Network Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3605

 

Källa: www.edition.cnn.com/2018/10/19/health/study-not-exercising-worse-than-smoking/index.html

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV