Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Ekologiskt eller inte?

Mycket har sagts om riskerna med att äta frukt och grönsaker som har behandlats med kemikalier. En färsk analys utfördes för att jämföra riskerna mot fördelarna i frågan om cancerrisk i samband med att äta icke-ekologiska frukter och grönsaker. Om hälften av USA:s befolkning skulle öka sin konsumtion av icke-ekologiska frukter och grönsaker med en portion, uppskattades ”att cirka 20 000 cancerfall per år skulle kunna förebyggas på grund av det ökade intaget av frukt och grönsaker, medan upp till 10 cancerfall per år kan orsakas av ökad pesticid konsumtion” (Reiss et al., 2012, Abstract). Samtidigt som de uppger att analysen visar betydande osäkerhet, så tror de att skillnaderna är så stora att konsumenterna ”inte bör vara oroliga för cancerrisker från att konsumera konventionellt odlade frukter och grönsaker” (Reiss et al., 2012, Abstract).

 

Så ät ekologiskt om du kan. Men om du inte kan äta ekologiskt, ät dina frukter och grönsaker i alla fall!

 

Food and Chemical Toxicology, 2012, 50 (12) 4421-4427

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV