Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Den oanade boven!

Strax före 14:30 den 26 april 2017, föll den 16 år gamle Davis Allen Cripe ihop i sitt klassrum på sin gymnasieskola i South Carolina, USA.15:40 förklarades han död. Enligt obduktionen hade Davis dött av hjärtstillestånd orsakat av koffeinförgiftning. Under de två timmarna innan han föll ihop hade Davis konsumerat tre koffeinspetsade drinkar. Davis var en frisk ung man, och man fann inga hjärtproblem eller andra underliggande hälsoproblem som kunde ha påverkats av koffeinet. Man fann heller inga andra droger eller alkohol i hans kropp. Davis använde inte droger eller alkohol och uttalade sig emot dessa till sina vänner. Men Davis använde koffein, en vanlig substans som man kan köpa lagligt så gott som överallt, och ändå var det den som tog hans liv (1).

 

Denna historia väcker många frågor, men viktigast av allt: är koffein verkligen så skadligt som denna berättelse tycks visa? Vi har inte alla svaren, men vi vet faktiskt en hel del om koffein. Det är en av väldens mest använda centralstimulerande droger (2) och som alla droger har den biverkningar. En stor del av alla koffeinanvändare uppvisar ett beroendelikt beteede (3). Bara en enda kopp kaffe per dag kan skapa ett beroende och leda till abstinenssymtom (4). I större dos kan koffein orsaka illamående, hjärtklappning, muskelskakningar och sömnproblem. Eller som i Davis fall, när man intar alltför mycket under en kort tid, så kan det leda till döden.

 

För de mer måttliga användarna, så förorsakar koffeinet förödelse i matsmältningssystemet genom frisättning av stresshormoner. Det ökar produktionen av dopamin, så att man får ett snabbt lyft, men det kan även leda till en ökad risk för nedstämdhet och mental dimma senare. Koffeinet ökar frisättningen av kortisol, ett stresshormon som vid ständigt höga nivåer skadar hippocampus, som är ett viktigt minnes- och stressreglerande centrum i hjärnan (5, 6).

 

Man behöver bara dricka en kopp kaffe per dag för att få kemiska förändringar i hjärnan på grund av koffeinet. Och detta minskar faktiskt blod ödet till hjärnan med så mycket som 40 %. Efter hand, med ett konstant intag, vänjer sig hjärnan vid detta och så får man en kemisk förändring (7).

 

Så återvänder vi till berättelsen om Davis Allen Cripe. Var det bara en ovanlig händelse, eller nns det mer att upptäcka om koffein än vi hittills har insett? Just nu är det inte helt klarlagt, men det nns indikationer på att vi kanske skulle betrakta koffein mer som ett läkemedel eller en drog än en social dryck.

 

Baserat på:

Balanced Living: The Buzz on Beverages. lifestylematters.com

 

Referenser: http://lifestyletv.se/VIEW1704_1

1.Lynch, J. and Goldschmidt, D. (2017) Teen dies from too much caffeine, coroner says. CNN News. Retrieved from http://edition.cnn.com/2017/05/15/health/teen-death-caffeine/index.html

2. Livsmedelverket (2016) Koffein. Retrieved from: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein

3. Psychopharm 2004 Oct:176(1)c1-29.

4. Ibid.

5. Clinical and biomedical manifestations of depression. Relation to the neurobiology of stress (2). Gold, P. W., et al. N Engl J Med 1988 Nov:319(7)413-20.

6. Why stress is bad for your brain. Sapolsky, R. M. Science 1996 Aug:273(5276)749-50.

7. ABC News (2017) Caffeine’s Effects on the Human Brain. Retrieved from http://abcnews.go.com/WNT/video/caffeines-effects-human-brain-interacts-blood-flow-lisa-stark-health-16141081

 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV