Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Bönor Kan Minska Världens Växthusgaser

 

Att äta bönor i stället för nötkött skulle frigöra 42 % av åkermarken i USA har en färsk studie funnit, som undersökte hur USA kunde uppfylla sina klimatmål.

 

En av nycklarna till kortsiktig minskning av skadliga växthusgaser kan hittas på din tallrik. En enkel förändring av de amerikanska matvanorna skulle ha en stor inverkan: att äta bönor i stället för nötkött.

 

Detta skulle omedelbart hjälpa USA att uppnå 50 – 75 % av sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser för 2020, och det skulle ske utan några nya normer för bilarna!

 

Att äta bönor istället för kött är dessutom inte bara bra för miljön, det är också bra för din hälsa.

 

 

Text Fred Hardinge

 

Referens: Harwatt, H., Sabaté, J., Eshel, G., Soret, S. and
Ripple, W. (2017). Substituting beans for beef as a contribution
toward US climate change targets. Climate Change, 143:261–
270. DOI: 10.1007/s10584-017-1969-1

 

Detta är en av studierna som presenterades vid 7th International
Congress on Vegetarian Nutrition.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV