Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Alkohol

Alkohol och högt blodtryck

av Fred Hardinge, DrPh, RD

 

Även små mängder alkohol kan påverka hälsan, både på kort och lång sikt. En stor meta-analys av studier som omfattar 360 000 vuxna personer och 90 000 personer som nyligen fått diagnosen högt blodtryck fann att män som i genomsnitt intog 1 – 2 alkoholhaltiga drinkar per dag hade en ökad risk för högt blodtryck. Med ökat alkoholintag ökade också risken att få högt blodtryck. Bland kvinnor började risken öka vid tre eller fler drinkar per dag. Bevisen blir allt starkare för att det inte finns något ofarligt alkoholintag.

 

Källa: www.positivechoices.com

 

Referens:

Roerecke, M., Tobe, S. W., Kaczorowski, J., Bacon, S. L., Vafaei, A., Hasan, O. S. M., Krishnan, R. J., Raifu, A. O., Rehm J. (2018). Sex-Specific Associations Between Alcohol Consumption and Incidence of Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies, Journal of the American Heart Association. 2018;7:e008202, https://doi.org/10.1161/JAHA.117.008202

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV